دانلود گام به گام یازدهم انسانی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

دانلود برنامه اندرویدی دانلود برنامه ios
  • حجم
    76 مگابایت
  • نصب
    بیش از 350 هزار
  • دسته
    آموزش دوم متوسطه

اگر به هر دلیلی در دانلود فایل مشکلی داشتید می توانید از کانال تلگرام همیاربوک دانلود کنید کانال همیاربوک @hamyarbook

گام به گام کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

این برنامه اندرویدی گام به گام شامل پاسخ تمام فعالیت ها، خودازمایی ها، فکر کنید، آزمایش کنید و هر سوالی که در کتابتون بدون جوابه رو پاسخ داده، این برنامه کاملا منطبق بر آخرین تغییرات کتاب های پایه یازدهم انسانی در سال ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ می باشد.
این برنامه را دانلود کنید و حل تمرین های همه کتاب های پایه یازدهم انسانی  رو همه جا (خونه، مدرسه، مسافرت، مهمونی و … ) توی گوشیتون داشته باشید.
برنامه همیاربوک پایه یازدهم انسانی رو از لینک زیر دانلود کنید.

گام به گام یازدهم انسانی همیاربوک شامل دروس این پایه می شود:

پاسخ تمرین های فارسی ۲ یازدهم انسانی

پاسخ تمرین های نگارش ۲ یازدهم انسانی

پاسخ تمرین های علوم و فنون ۲ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های دین و زندگی ۲ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های عربی ۲ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های ریاضی و آمار ۲ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های جغرافیا ۲ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های تاریخ ۲ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های جامعه شناسی ۲ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های روانشناسی یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های فلسفه ۱ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های انگلیسی ۱ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های کتاب کار انگلیسی ۱ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های انسان و محیط یازدهم انسانی

عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
دانلود گام به گام یازدهم انسانی 1403 - 1402

دانلود گام به گام یازدهم انسانی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

Get Ready صفحه ۱ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Get Ready صفحه ۱ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Get Ready صفحه ۱ Lesson 1 Understanding people کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part I: Reading Comprehension صفحه ۱۰ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: Reading Comprehension صفحه ۱۰ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: Reading Comprehension صفحه ۱۰ Lesson 1 Understanding people کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part I: A صفحه ۱۲ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: A صفحه ۱۲ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: A صفحه ۱۲ Lesson 1 Understanding people کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part I: B صفحه ۱۲ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: B صفحه ۱۲ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: B صفحه ۱۲ Lesson 1 Understanding people کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part I: C صفحه ۱۲ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: C صفحه ۱۲ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: C صفحه ۱۲ Lesson 1 Understanding people کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part II: Vocabulary صفحه ۱۳ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: Vocabulary صفحه ۱۳ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: Vocabulary صفحه ۱۳ Lesson 1 Understanding people کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part II: B صفحه ۱۳ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: B صفحه ۱۳ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: B صفحه ۱۳ Lesson 1 Understanding people کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part II: C صفحه ۱۴ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: C صفحه ۱۴ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: C صفحه ۱۴ Lesson 1 Understanding people کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part II: D صفحه ۱۵ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: D صفحه ۱۵ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: D صفحه ۱۵ Lesson 1 Understanding people کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part II: E صفحه ۱۶ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: E صفحه ۱۶ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: E صفحه ۱۶ Lesson 1 Understanding people کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part III: Grammar صفحه ۱۷ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part III: Grammar صفحه ۱۷ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part III: Grammar صفحه ۱۷ Lesson 1 Understanding people کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part III: B صفحه ۱۸ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part III: B صفحه ۱۸ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part III: B صفحه ۱۸ Lesson 1 Understanding people کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part IV: Pronunciation صفحه ۱۹ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part IV: Pronunciation صفحه ۱۹ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part IV: Pronunciation صفحه ۱۹ Lesson 1 Understanding people کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part V: A صفحه ۲۰ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: A صفحه ۲۰ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: A صفحه ۲۰ Lesson 1 Understanding people کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part V: B صفحه ۲۰ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: B صفحه ۲۰ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: B صفحه ۲۰ Lesson 1 Understanding people کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part V: C صفحه ۲۱ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: C صفحه ۲۱ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: C صفحه ۲۱ Lesson 1 Understanding people کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part V: D صفحه ۲۱ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: D صفحه ۲۱ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: D صفحه ۲۱ Lesson 1 Understanding people کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part V: E صفحه ۲۲ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: E صفحه ۲۲ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: E صفحه ۲۲ Lesson 1 Understanding people کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Get Ready صفحه ۲۶ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Get Ready صفحه ۲۶ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Get Ready صفحه ۲۶ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part I: Reading Comprehension صفحه ۲۷ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: Reading Comprehension صفحه ۲۷ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: Reading Comprehension صفحه ۲۷ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part I: A صفحه ۲۹ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: A صفحه ۲۹ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: A صفحه ۲۹ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part I: B صفحه ۲۹ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: B صفحه ۲۹ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: B صفحه ۲۹ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part I: C صفحه ۲۹ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: C صفحه ۲۹ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: C صفحه ۲۹ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part I: D صفحه ۲۹ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: D صفحه ۲۹ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: D صفحه ۲۹ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part II: A صفحه ۳۰ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: A صفحه ۳۰ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: A صفحه ۳۰ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part II: B صفحه ۳۰ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: B صفحه ۳۰ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: B صفحه ۳۰ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part II: C صفحه ۳۱ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: C صفحه ۳۱ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: C صفحه ۳۱ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part II: D صفحه ۳۲ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: D صفحه ۳۲ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: D صفحه ۳۲ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part II: E صفحه ۳۳ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: E صفحه ۳۳ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: E صفحه ۳۳ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part II: F صفحه ۳۳ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: F صفحه ۳۳ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: F صفحه ۳۳ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part III: A صفحه ۳۴ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part III: A صفحه ۳۴ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part III: A صفحه ۳۴ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part III: B صفحه ۳۴ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part III: B صفحه ۳۴ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part III: B صفحه ۳۴ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part III: C صفحه ۳۵ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part III: C صفحه ۳۵ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part III: C صفحه ۳۵ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part III: D صفحه ۳۶ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part III: D صفحه ۳۶ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part III: D صفحه ۳۶ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part IV: Pronunciation صفحه ۳۷ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part IV: Pronunciation صفحه ۳۷ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part IV: Pronunciation صفحه ۳۷ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part V: A صفحه ۳۸ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: A صفحه ۳۸ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: A صفحه ۳۸ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part V: B صفحه ۳۹ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: B صفحه ۳۹ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: B صفحه ۳۹ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part V: C صفحه ۴۰ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: C صفحه ۴۰ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: C صفحه ۴۰ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part V: D صفحه ۴۱ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: D صفحه ۴۱ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: D صفحه ۴۱ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Get Ready صفحه ۴۴ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Get Ready صفحه ۴۴ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Get Ready صفحه ۴۴ Lesson 3 Art And Culture کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part I: Reading Comprehension صفحه ۴۶ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: Reading Comprehension صفحه ۴۶ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: Reading Comprehension صفحه ۴۶ Lesson 3 Art And Culture کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part I: A صفحه ۴۸ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: A صفحه ۴۸ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: A صفحه ۴۸ Lesson 3 Art And Culture کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part I: B صفحه ۴۸ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: B صفحه ۴۸ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: B صفحه ۴۸ Lesson 3 Art And Culture کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part I: C صفحه ۴۸ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: C صفحه ۴۸ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part I: C صفحه ۴۸ Lesson 3 Art And Culture کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part II: A صفحه ۴۹ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: A صفحه ۴۹ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: A صفحه ۴۹ Lesson 3 Art And Culture کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part II: B صفحه ۴۹ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: B صفحه ۴۹ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: B صفحه ۴۹ Lesson 3 Art And Culture کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part II: C صفحه ۵۰ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: C صفحه ۵۰ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: C صفحه ۵۰ Lesson 3 Art And Culture کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part II: D صفحه ۵۱ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: D صفحه ۵۱ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: D صفحه ۵۱ Lesson 3 Art And Culture کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part II: E صفحه ۵۱ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: E صفحه ۵۱ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part II: E صفحه ۵۱ Lesson 3 Art And Culture کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part III: A صفحه ۵۲ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part III: A صفحه ۵۲ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part III: A صفحه ۵۲ Lesson 3 Art And Culture کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part III: B صفحه ۵۳ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part III: B صفحه ۵۳ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part III: B صفحه ۵۳ Lesson 3 Art And Culture کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part IV: Pronunciation صفحه ۵۴ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part IV: Pronunciation صفحه ۵۴ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part IV: Pronunciation صفحه ۵۴ Lesson 3 Art And Culture کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part V: A صفحه ۵۵ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: A صفحه ۵۵ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: A صفحه ۵۵ Lesson 3 Art And Culture کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part V: B صفحه ۵۶ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: B صفحه ۵۶ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: B صفحه ۵۶ Lesson 3 Art And Culture کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part V: C صفحه ۵۷ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: C صفحه ۵۷ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: C صفحه ۵۷ Lesson 3 Art And Culture کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part V: D صفحه ۵۸ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: D صفحه ۵۸ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: D صفحه ۵۸ Lesson 3 Art And Culture کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Part V: E صفحه ۵۹ کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: E صفحه ۵۹ کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Part V: E صفحه ۵۹ Lesson 3 Art And Culture کتاب کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

نکته : روی دکمه دانلود برنامه بزنید، پس از دانلود فایل برنامه گام به گام در پوشه "دانلودها" یا "Downloads" گوشی شما ذخیره می شود ، برنامه را نصب کنید ، حالا از این به بعد با این برنامه جواب همه تمرین ها در دسترس شماست
دوستان عزیزی که نیاز به راهنمایی و مشاوره در مورد نصب یا دانلود برنامه دارید و یا اگر با برنامه ما به مشکل برخوردید می توانید با پشتیبانی برنامه در تلگرام و واتس اپ در تماس باشید
شناسه پشتیبان در تلگرام : webartsgrops@
شماره تماس و واتس اپ : 09364964826

دانلود سایر برنامه های همیاربوک

ابتدایی:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.