دانلود گام به گام یازدهم انسانی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

دانلود برنامه اندرویدی دانلود برنامه ios
  • حجم
    76 مگابایت
  • نصب
    بیش از 350 هزار
  • دسته
    آموزش دوم متوسطه

اگر به هر دلیلی در دانلود فایل مشکلی داشتید می توانید از کانال تلگرام همیاربوک دانلود کنید کانال همیاربوک @hamyarbook

گام به گام کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

این برنامه اندرویدی گام به گام شامل پاسخ تمام فعالیت ها، خودازمایی ها، فکر کنید، آزمایش کنید و هر سوالی که در کتابتون بدون جوابه رو پاسخ داده، این برنامه کاملا منطبق بر آخرین تغییرات کتاب های پایه یازدهم انسانی در سال ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ می باشد.
این برنامه را دانلود کنید و حل تمرین های همه کتاب های پایه یازدهم انسانی  رو همه جا (خونه، مدرسه، مسافرت، مهمونی و … ) توی گوشیتون داشته باشید.
برنامه همیاربوک پایه یازدهم انسانی رو از لینک زیر دانلود کنید.

گام به گام یازدهم انسانی همیاربوک شامل دروس این پایه می شود:

پاسخ تمرین های فارسی ۲ یازدهم انسانی

پاسخ تمرین های نگارش ۲ یازدهم انسانی

پاسخ تمرین های علوم و فنون ۲ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های دین و زندگی ۲ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های عربی ۲ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های ریاضی و آمار ۲ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های جغرافیا ۲ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های تاریخ ۲ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های جامعه شناسی ۲ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های روانشناسی یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های فلسفه ۱ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های انگلیسی ۱ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های کتاب کار انگلیسی ۱ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های انسان و محیط یازدهم انسانی

عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
دانلود گام به گام یازدهم انسانی 1403 - 1402

دانلود گام به گام یازدهم انسانی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

سوال متن صفحه ۳ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب سوال متن صفحه ۳ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب سوال متن صفحه ۳ درس ۱ معنا و مفهوم ناحیه کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

سوال متن صفحه ۶ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب سوال متن صفحه ۶ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب سوال متن صفحه ۶ درس ۱ معنا و مفهوم ناحیه کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

سوال متن صفحه ۹ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب سوال متن صفحه ۹ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب سوال متن صفحه ۹ درس ۱ معنا و مفهوم ناحیه کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۱۰ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۰ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۰ درس ۱ معنا و مفهوم ناحیه کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

مهارت های جغرافیایی صفحه ۱۰ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه ۱۰ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه ۱۰ درس ۱ معنا و مفهوم ناحیه کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

گفت و گو کنید صفحه ۱۵ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۵ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۵ درس ۲ انسان و ناحیه کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۱۷ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۷ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۷ درس ۲ انسان و ناحیه کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۱۸ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۸ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۸ درس ۲ انسان و ناحیه کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

مهارت های جغرافیایی صفحه ۱۸ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه ۱۸ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه ۱۸ درس ۲ انسان و ناحیه کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۲۱ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۲۱ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۲۱ درس ۳ نواحی آب و هوایی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۲۲ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۲۲ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۲۲ درس ۳ نواحی آب و هوایی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۲۵ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۲۵ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۲۵ درس ۳ نواحی آب و هوایی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۲۸ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۲۸ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۲۸ درس ۳ نواحی آب و هوایی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۳۱ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۳۱ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۳۱ درس ۳ نواحی آب و هوایی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۳۴ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۳۴ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۳۴ درس ۳ نواحی آب و هوایی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

مهارت های جغرافیایی صفحه ۳۵ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه ۳۵ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه ۳۵ درس ۳ نواحی آب و هوایی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۳۷ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۳۷ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۳۷ درس ۴ ناهمواری ها و اشکال زمین کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۴۰ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۴۰ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۴۰ درس ۴ ناهمواری ها و اشکال زمین کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۴۳ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۴۳ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۴۳ درس ۴ ناهمواری ها و اشکال زمین کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۴۶ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۴۶ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۴۶ درس ۴ ناهمواری ها و اشکال زمین کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۵۰ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۵۰ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۵۰ درس ۴ ناهمواری ها و اشکال زمین کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

مهارت های جغرافیایی صفحه ۵۲ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه ۵۲ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه ۵۲ درس ۴ ناهمواری ها و اشکال زمین کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۵۳ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۵۳ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۵۳ درس ۵ نواحی زیستی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۵۶ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۵۶ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۵۶ درس ۵ نواحی زیستی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۵۷ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۵۷ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۵۷ درس ۵ نواحی زیستی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۶۳ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۶۳ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۶۳ درس ۵ نواحی زیستی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۶۶ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۶۶ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۶۶ درس ۵ نواحی زیستی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۶۸ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۶۸ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۶۸ درس ۶ نواحی فرهنگی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۷۱ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۷۱ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۷۱ درس ۶ نواحی فرهنگی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

گفت و گو کنید صفحه ۷۳ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۷۳ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۷۳ درس ۶ نواحی فرهنگی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۷۶ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۷۶ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۷۶ درس ۶ نواحی فرهنگی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۸۲ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۸۲ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۸۲ درس ۶ نواحی فرهنگی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

مهارت های جغرافیایی صفحه ۸۲ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه ۸۲ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه ۸۲ درس ۶ نواحی فرهنگی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

گفت و گو کنید صفحه ۸۳ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۸۳ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۸۳ درس ۷ نواحی اقتصادی(کشاورزی و صنعتی) کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

گفت و گو کنید صفحه ۸۶ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۸۶ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۸۶ درس ۷ نواحی اقتصادی(کشاورزی و صنعتی) کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۹۰ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۹۰ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۹۰ درس ۷ نواحی اقتصادی(کشاورزی و صنعتی) کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۹۴ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۹۴ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۹۴ درس ۷ نواحی اقتصادی(کشاورزی و صنعتی) کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۹۸ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۹۸ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۹۸ درس ۷ نواحی اقتصادی(کشاورزی و صنعتی) کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

گفت و گو کنید صفحه ۹۹ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۹۹ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۹۹ درس ۸ نواحی اقتصادی(تجارت و اقتصاد جهانی) کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۱۰۱ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۰۱ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۰۱ درس ۸ نواحی اقتصادی(تجارت و اقتصاد جهانی) کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۱۰۵ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ درس ۸ نواحی اقتصادی(تجارت و اقتصاد جهانی) کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۱۰۸ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ درس ۸ نواحی اقتصادی(تجارت و اقتصاد جهانی) کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۱۰۸ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ درس ۸ نواحی اقتصادی(تجارت و اقتصاد جهانی) کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۱۱۲ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۱۲ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۱۲ درس ۸ نواحی اقتصادی(تجارت و اقتصاد جهانی) کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

مهارت های جغرافیایی صفحه ۱۱۲ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه ۱۱۲ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه ۱۱۲ درس ۸ نواحی اقتصادی(تجارت و اقتصاد جهانی) کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

گفت و گو کنید صفحه ۱۱۴ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۱۴ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۱۴ درس ۸ نواحی اقتصادی(تجارت و اقتصاد جهانی) کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۱۱۷ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۱۷ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۱۷ درس ۹ معنا و مفهوم ناحیه سیاسی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۱۲۰ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۲۰ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۲۰ درس ۹ معنا و مفهوم ناحیه سیاسی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

گفت و گو کنید صفحه ۱۲۴ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۲۴ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۲۴ درس ۹ معنا و مفهوم ناحیه سیاسی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۱۲۶ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ درس ۹ معنا و مفهوم ناحیه سیاسی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

مهارت های جغرافیایی صفحه ۱۲۶ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه ۱۲۶ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه ۱۲۶ درس ۹ معنا و مفهوم ناحیه سیاسی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۱۲۷ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۲۷ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۲۷ درس ۱۰ کشور،یک ناحیه سیاسی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۱۳۲ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۳۲ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۳۲ درس ۱۰ کشور،یک ناحیه سیاسی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۱۳۵ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۳۵ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۳۵ درس ۱۰ کشور،یک ناحیه سیاسی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

گفت و گو کنید صفحه ۱۳۷ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۳۷ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۳۷ درس ۱۰ کشور،یک ناحیه سیاسی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۱۳۹ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۳۹ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۳۹ درس ۱۰ کشور،یک ناحیه سیاسی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

مهارت های جغرافیایی صفحه ۱۴۰ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه ۱۴۰ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه ۱۴۰ درس ۱۰ کشور،یک ناحیه سیاسی کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

گفت و گو کنید صفحه ۱۴۱ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۴۱ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۴۱ درس ۱۱ ژئوپلیتیک کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۱۴۵ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۴۵ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۴۵ درس ۱۱ ژئوپلیتیک کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۱۵۵ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۵۵ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۵۵ درس ۱۱ ژئوپلیتیک کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۱۵۸ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۵۸ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۵۸ درس ۱۱ ژئوپلیتیک کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

مهارت های جغرافیایی صفحه ۱۵۲ جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه ۱۵۲ کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه ۱۵۲ درس ۱۱ ژئوپلیتیک کتاب جغرافیا ۲ یازدهم انسانی

نکته : روی دکمه دانلود برنامه بزنید، پس از دانلود فایل برنامه گام به گام در پوشه "دانلودها" یا "Downloads" گوشی شما ذخیره می شود ، برنامه را نصب کنید ، حالا از این به بعد با این برنامه جواب همه تمرین ها در دسترس شماست
دوستان عزیزی که نیاز به راهنمایی و مشاوره در مورد نصب یا دانلود برنامه دارید و یا اگر با برنامه ما به مشکل برخوردید می توانید با پشتیبانی برنامه در تلگرام و واتس اپ در تماس باشید
شناسه پشتیبان در تلگرام : webartsgrops@
شماره تماس و واتس اپ : 09364964826

دانلود سایر برنامه های همیاربوک

ابتدایی:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.