دانلود گام به گام دوازدهم علوم انسانی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

دانلود برنامه اندرویدی دانلود برنامه ios
  • حجم
    98 مگابایت
  • نصب
    بیش از 400 هزار
  • دسته
    آموزش دوم متوسطه

اگر به هر دلیلی در دانلود فایل مشکلی داشتید می توانید از کانال تلگرام همیاربوک دانلود کنید کانال همیاربوک @hamyarbook

گام به گام کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

این برنامه اندرویدی گام به گام شامل پاسخ تمام فعالیت ها، خودازمایی ها، فکر کنید، آزمایش کنید و هر سوالی که در کتابتون بدون جوابه رو پاسخ داده، این برنامه کاملا منطبق بر آخرین تغییرات کتاب های پایه دوازدهم انسانی  در سال ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ می باشد.
این برنامه را دانلود کنید و حل تمرین های همه کتاب های پایه دوازدهم انسانی رو همه جا (خونه، مدرسه، مسافرت، مهمونی و … ) توی گوشیتون داشته باشید.
برنامه همیاربوک پایه دوازدهم انسانی رو از لینک زیر دانلود کنید.

گام به گام دوازدهم علوم انسانی همیاربوک شامل دروس این پایه می شود:

پاسخ تمرین های فارسی ۳ دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین های نگارش ۳ دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین های دین و زندگی ۳ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های عربی ۳ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های جغرافیا ۳ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های تاریخ ۳ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های جامعه شناسی ۳ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های فلسفه ۲ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های انگلیسی ۳ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های کتاب کار انگلیسی ۳ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی

عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
دانلود گام به گام دوازدهم علوم انسانی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲

دانلود گام به گام دوازدهم علوم انسانی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲خود ارزیابی صفحه ۲۰ علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۲۰ کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۲۰ درس ۱ تاریخ ادبیات قرن های ۱۲ و ۱۳ کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

خود ارزیابی صفحه ۲۶ علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۲۶ کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۲۶ درس ۲ پایه های آوایی ناهمسان کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

خود ارزیابی صفحه ۳۴ علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۳۴ کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۳۴ درس ۳ مراعات نظیر، تلمیح و تضمین کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

کارگاه تحلیل فصل ۱ صفحه ۳۸ علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب کارگاه تحلیل فصل ۱ صفحه ۳۸ کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب کارگاه تحلیل فصل ۱ صفحه ۳۸ درس ۳ مراعات نظیر، تلمیح و تضمین کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

خود ارزیابی صفحه ۴۶ علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۴۶ کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۴۶ درس ۴ سبک شناسی قرنهای ۱۲ و ۱۳ کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

خود ارزیابی صفحه ۵۴ علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۵۴ کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۵۴ درس ۵ اختیارات شاعری۱: زبانی کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

خود ارزیابی صفحه ۶۲ علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۶۲ کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۶۲ درس ۶ لف و نشر، تضاد و متناقض نما کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

کارگاه تحلیل فصل صفحه ۶۴ علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب کارگاه تحلیل فصل صفحه ۶۴ کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب کارگاه تحلیل فصل صفحه ۶۴ درس ۶ لف و نشر، تضاد و متناقض نما کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

خود ارزیابی صفحه ۸۰ علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۸۰ کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۸۰ درس ۷ تاریخ ادبیات قرن ۱۴ کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

خود ارزیابی صفحه ۸۶ علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۸۶ کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۸۶ درس ۸ اختیارات شاعری ۲: وزنی کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

خود ارزیابی صفحه ۹۲ علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۹۲ کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۹۲ درس ۹ اغراق، ایهام و ایهام تناسب کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

کارگاه تحلیل فصل صفحه ۹۳ علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب کارگاه تحلیل فصل صفحه ۹۳ کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب کارگاه تحلیل فصل صفحه ۹۳ درس ۹ اغراق، ایهام و ایهام تناسب کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

خود ارزیابی صفحه ۱۰۳ علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۱۰۳ کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۱۰۳ درس ۱۰ سبک شناسی دوره معاصر و انقلاب اسلامی کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

خود ارزیابی صفحه ۱۰۹ علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۱۰۹ کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۱۰۹ درس ۱۱ وزن در شعر نیمایی کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

خود ارزیابی صفحه ۱۱۶ علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۱۱۶ کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۱۱۶ درس ۱۲ حسن تعلیل، حس آمیزی و اسلوب معادله کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

کارگاه تحلیل فصل صفحه ۱۱۸ علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب کارگاه تحلیل فصل صفحه ۱۱۸ کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب کارگاه تحلیل فصل صفحه ۱۱۸ درس ۱۲ حسن تعلیل، حس آمیزی و اسلوب معادله کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

کارگاه تحلیل فصل صفحه ۱۱۸ علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب کارگاه تحلیل فصل صفحه ۱۱۸ کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

جواب کارگاه تحلیل فصل صفحه ۱۱۸ درس ۱۲ حسن تعلیل، حس آمیزی و اسلوب معادله کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی

نکته : روی دکمه دانلود برنامه بزنید، پس از دانلود فایل برنامه گام به گام در پوشه "دانلودها" یا "Downloads" گوشی شما ذخیره می شود ، برنامه را نصب کنید ، حالا از این به بعد با این برنامه جواب همه تمرین ها در دسترس شماست
دوستان عزیزی که نیاز به راهنمایی و مشاوره در مورد نصب یا دانلود برنامه دارید و یا اگر با برنامه ما به مشکل برخوردید می توانید با پشتیبانی برنامه در تلگرام و واتس اپ در تماس باشید
شناسه پشتیبان در تلگرام : webartsgrops@
شماره تماس و واتس اپ : 09364964826

دانلود سایر برنامه های همیاربوک

ابتدایی:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.