دانلود گام به گام دوازدهم علوم تجربی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

دانلود برنامه اندرویدی دانلود برنامه ios
  • حجم
    97 مگابایت
  • نصب
    بیش از 400 هزار
  • دسته
    آموزش دوم متوسطه

اگر به هر دلیلی در دانلود فایل مشکلی داشتید می توانید از کانال تلگرام همیاربوک دانلود کنید کانال همیاربوک @hamyarbook

گام به گام کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

این برنامه اندرویدی گام به گام شامل پاسخ تمام فعالیت ها، خودازمایی ها، فکر کنید، آزمایش کنید و هر سوالی که در کتابتون بدون جوابه رو پاسخ داده، این برنامه کاملا منطبق بر آخرین تغییرات کتاب های پایه دوازدهم تجربی در سال ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ می باشد.
این برنامه را دانلود کنید و حل تمرین های همه کتاب های پایه دوازدهم تجربی رو همه جا (خونه، مدرسه، مسافرت، مهمونی و … ) توی گوشیتون داشته باشید.
برنامه همیاربوک پایه دوازدهم تجربی رو از لینک زیر دانلود کنید.

گام به گام دوازدهم علوم تجربی همیاربوک شامل دروس این پایه می شود:

پاسخ تمرین های فارسی ۳ دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین های نگارش ۳ دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین های دین و زندگی ۳ دوازدهم تجربی
پاسخ تمرین های عربی ۳ دوازدهم تجربی
پاسخ تمرین های فیزیک ۳ دوازدهم تجربی
پاسخ تمرین های شیمی ۳ دوازدهم تجربی
پاسخ تمرین های ریاضی ۳ دوازدهم تجربی
پاسخ تمرین های زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی
پاسخ تمرین های انگلیسی ۲ دوازدهم تجربی
پاسخ تمرین های کتاب کار انگلیسی ۲ دوازدهم تجربی

عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
دانلود گام به گام دوازدهم علوم تجربی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲

دانلود گام به گام دوازدهم علوم تجربی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

فعالیت ۲ صفحه ۲۰ زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۲۰ کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۲۰ فصل ۱ مولکول های اطلاعاتی کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

فعالیت ۱ صفحه ۱۸ زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۸ کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۸ فصل ۱ مولکول های اطلاعاتی کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

فعالیت ۱ صفحه ۳۲ زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۳۲ کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۳۲ فصل ۲ جریان اطلاعات در یاخته کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

فعالیت ۲ صفحه ۴۴ زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۴۴ کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۴۴ فصل ۳ انتقال اطلاعات در نسل ها کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

فعالیت ۱ صفحه ۴۲ زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۴۲ کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۴۲ فصل ۳ انتقال اطلاعات در نسل ها کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

فعالیت ۱ صفحه ۵۰ زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۵۰ کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۵۰ فصل ۴ تغییر در اطلاعات وراثتی کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

فعالیت ۱ صفحه ۶۶ زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۶۶ کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۶۶ فصل ۵ از ماده به انرژی کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

فعالیت صفحه ۷۰ زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه ۷۰ کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه ۷۰ فصل ۵ از ماده به انرژی کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

فعالیت ۴ صفحه ۷۲ زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۷۲ کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۷۲ فصل ۵ از ماده به انرژی کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

فعالیت ۱ صفحه ۷۹ زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۷۹ کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۷۹ فصل ۶ از انرژی به ماده کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

فعالیت ۲ صفحه ۸۰ زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۸۰ کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۸۰ فصل ۶ از انرژی به ماده کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

فعالیت ۳ صفحه ۸۱ زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۸۱ کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۸۱ فصل ۶ از انرژی به ماده کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

فعالیت ۴ صفحه ۸۵ زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۸۵ کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۸۵ فصل ۶ از انرژی به ماده کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

فعالیت ۵ صفحه ۸۸ زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۸۸ کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۸۸ فصل ۶ از انرژی به ماده کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

فعالیت ۱ صفحه ۱۱۰ زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۱۰ کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۱۰ فصل ۸ رفتارهای جانوران کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

فعالیت ۲ صفحه ۱۱۲ زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۱۲ کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۱۲ فصل ۸ رفتارهای جانوران کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

فعالیت ۳ صفحه ۱۱۴ زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۱۴ کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۱۴ فصل ۸ رفتارهای جانوران کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

فعالیت ۴ صفحه ۱۱۶ زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۱۶ کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۱۶ فصل ۸ رفتارهای جانوران کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

فعالیت ۵ صفحه ۱۲۰ زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۱۲۰ کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۱۲۰ فصل ۸ رفتارهای جانوران کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

فعالیت ۶ صفحه ۱۲۱ زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۶ صفحه ۱۲۱ کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

جواب فعالیت ۶ صفحه ۱۲۱ فصل ۸ رفتارهای جانوران کتاب زیست شناسی ۳ دوازدهم تجربی

نکته : روی دکمه دانلود برنامه بزنید، پس از دانلود فایل برنامه گام به گام در پوشه "دانلودها" یا "Downloads" گوشی شما ذخیره می شود ، برنامه را نصب کنید ، حالا از این به بعد با این برنامه جواب همه تمرین ها در دسترس شماست
دوستان عزیزی که نیاز به راهنمایی و مشاوره در مورد نصب یا دانلود برنامه دارید و یا اگر با برنامه ما به مشکل برخوردید می توانید با پشتیبانی برنامه در تلگرام و واتس اپ در تماس باشید
شناسه پشتیبان در تلگرام : webartsgrops@
شماره تماس و واتس اپ : 09364964826

دانلود سایر برنامه های همیاربوک

ابتدایی:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.