دانلود گام به گام هشتم ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

دانلود برنامه اندرویدی دانلود برنامه ios
  • حجم
    52 مگابایت
  • نصب
    بیش از 350 هزار
  • دسته
    آموزش اول متوسطه

اگر به هر دلیلی در دانلود فایل مشکلی داشتید می توانید از کانال تلگرام همیاربوک دانلود کنید کانال همیاربوک @hamyarbook

گام به گام کتاب انگلیسی ۲ هشتم

دانلود گام به گام هشتم ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

این برنامه اندرویدی گام به گام شامل پاسخ تمام فعالیت ها، خودازمایی ها، فکر کنید، آزمایش کنید و هر سوالی که در کتابتون بدون جوابه رو پاسخ داده، این برنامه کاملا منطبق بر آخرین تغییرات کتاب های پایه هشتم در سال ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ می باشد.
این برنامه را دانلود کنید و حل تمرین های همه کتاب های پایه سوم رو همه جا (خونه، مدرسه، مسافرت، مهمونی و … ) توی گوشیتون داشته باشید.
برنامه همیاربوک پایه سوم ابتدایی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲  رو از لینک زیر دانلود کنید.

گام به گام هشتم همیاربوک شامل دروس این پایه می شود:

پاسخ تمرین های آموزش قرآن هشتم

پاسخ تمرین های هدیه های آسمانی هشتم

پاسخ تمرین های فارسی هشتم
پاسخ تمرین های نگارش هشتم
پاسخ تمرین های ریاضی هشتم
پاسخ تمرین های علوم تجربی هشتم
پاسخ تمرین های مطالعات اجتماعی هشتم
پاسخ تمرین های فرهنگ و هنر هشتم
پاسخ تمرین های عربی هشتم
پاسخ تمرین های انگلیسی هشتم
پاسخ تمرین های کتاب کار انگلیسی هشتم
پاسخ تمرین های کار و فناوری هشتم

عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
دانلود گام به گام هشتم 1403 - 1402

دانلود گام به گام هشتم ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

Conversation صفحه ۱۲ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Conversation صفحه ۱۲ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Conversation صفحه ۱۲ Lesson 1 My Nationality کتاب انگلیسی ۲ هشتم

practice 1 صفحه ۱۳ انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 1 صفحه ۱۳ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 1 صفحه ۱۳ Lesson 1 My Nationality کتاب انگلیسی ۲ هشتم

practice 2 صفحه ۱۳ انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 2 صفحه ۱۳ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 2 صفحه ۱۳ Lesson 1 My Nationality کتاب انگلیسی ۲ هشتم

practice 3 صفحه ۱۴ انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 3 صفحه ۱۴ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 3 صفحه ۱۴ Lesson 1 My Nationality کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Spelling and Pronunciation صفحه ۱۵ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Spelling and Pronunciation صفحه ۱۵ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Spelling and Pronunciation صفحه ۱۵ Lesson 1 My Nationality کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Listening and Writing صفحه ۱۶ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Listening and Writing صفحه ۱۶ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Listening and Writing صفحه ۱۶ Lesson 1 My Nationality کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Reading Speaking and Writing صفحه ۱۷ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Reading Speaking and Writing صفحه ۱۷ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Reading Speaking and Writing صفحه ۱۷ Lesson 1 My Nationality کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Role Play صفحه ۱۷ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Role Play صفحه ۱۷ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Role Play صفحه ۱۷ Lesson 1 My Nationality کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Conversation صفحه ۱۸ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Conversation صفحه ۱۸ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Conversation صفحه ۱۸ Lesson 2 My Week کتاب انگلیسی ۲ هشتم

practice 1 صفحه ۱۹ انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 1 صفحه ۱۹ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 1 صفحه ۱۹ Lesson 2 My Week کتاب انگلیسی ۲ هشتم

practice 2 صفحه ۱۹ انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 2 صفحه ۱۹ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 2 صفحه ۱۹ Lesson 2 My Week کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Spelling and Pronunciation صفحه ۲۱ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Spelling and Pronunciation صفحه ۲۱ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Spelling and Pronunciation صفحه ۲۱ Lesson 2 My Week کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Listening and Writing صفحه ۲۱ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Listening and Writing صفحه ۲۱ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Listening and Writing صفحه ۲۱ Lesson 2 My Week کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Reading Speaking and Writing صفحه ۲۲ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Reading Speaking and Writing صفحه ۲۲ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Reading Speaking and Writing صفحه ۲۲ Lesson 2 My Week کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Role Play صفحه ۲۲ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Role Play صفحه ۲۲ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Role Play صفحه ۲۲ Lesson 2 My Week کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Talking about Notionalities صفحه ۲۴ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Talking about Notionalities صفحه ۲۴ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Talking about Notionalities صفحه ۲۴ Review 1 Lessons 1 – 2 کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Talking about Daily Activities صفحه ۲۴ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Talking about Daily Activities صفحه ۲۴ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Talking about Daily Activities صفحه ۲۴ Review 1 Lessons 1 – 2 کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Spelling and Pronunciation صفحه ۲۵ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Spelling and Pronunciation صفحه ۲۵ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Spelling and Pronunciation صفحه ۲۵ Review 1 Lessons 1 – 2 کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Conversation صفحه ۲۶ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Conversation صفحه ۲۶ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Conversation صفحه ۲۶ Lesson 3 My Abilities کتاب انگلیسی ۲ هشتم

practice 1 صفحه ۲۷ انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 1 صفحه ۲۷ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 1 صفحه ۲۷ Lesson 3 My Abilities کتاب انگلیسی ۲ هشتم

practice 2 صفحه ۲۷ انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 2 صفحه ۲۷ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 2 صفحه ۲۷ Lesson 3 My Abilities کتاب انگلیسی ۲ هشتم

practice 3 صفحه ۲۷ انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 3 صفحه ۲۷ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 3 صفحه ۲۷ Lesson 3 My Abilities کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Spelling and Pronunciation صفحه ۲۹ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Spelling and Pronunciation صفحه ۲۹ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Spelling and Pronunciation صفحه ۲۹ Lesson 3 My Abilities کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Listening and Writing صفحه ۳۰ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Listening and Writing صفحه ۳۰ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Listening and Writing صفحه ۳۰ Lesson 3 My Abilities کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Reading Speaking and Writing صفحه ۳۱ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Reading Speaking and Writing صفحه ۳۱ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Reading Speaking and Writing صفحه ۳۱ Lesson 3 My Abilities کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Role Play صفحه ۳۲ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Role Play صفحه ۳۲ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Role Play صفحه ۳۲ Lesson 3 My Abilities کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Conversation صفحه ۳۴ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Conversation صفحه ۳۴ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Conversation صفحه ۳۴ Lesson 4 My Health کتاب انگلیسی ۲ هشتم

practice 1 صفحه ۳۵ انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 1 صفحه ۳۵ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 1 صفحه ۳۵ Lesson 4 My Health کتاب انگلیسی ۲ هشتم

practice 2 صفحه ۳۶ انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 2 صفحه ۳۶ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 2 صفحه ۳۶ Lesson 4 My Health کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Spelling and Pronunciation صفحه ۳۶ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Spelling and Pronunciation صفحه ۳۶ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Spelling and Pronunciation صفحه ۳۶ Lesson 4 My Health کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Listening and Writing صفحه ۳۷ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Listening and Writing صفحه ۳۷ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Listening and Writing صفحه ۳۷ Lesson 4 My Health کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Reading Speaking and Writing صفحه ۳۷ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Reading Speaking and Writing صفحه ۳۷ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Reading Speaking and Writing صفحه ۳۷ Lesson 4 My Health کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Role Play صفحه ۳۸ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Role Play صفحه ۳۸ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Role Play صفحه ۳۸ Lesson 4 My Health کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Talking about abilities صفحه ۴۰ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Talking about abilities صفحه ۴۰ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Talking about abilities صفحه ۴۰ Review 2 Lessons 3 – 4 کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Talking about Health Problems صفحه ۴۰ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Talking about Health Problems صفحه ۴۰ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Talking about Health Problems صفحه ۴۰ Review 2 Lessons 3 – 4 کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Spelling and Pronunciation صفحه ۴۱ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Spelling and Pronunciation صفحه ۴۱ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Spelling and Pronunciation صفحه ۴۱ Review 2 Lessons 3 – 4 کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Conversation صفحه ۴۲ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Conversation صفحه ۴۲ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Conversation صفحه ۴۲ Lesson 5 My City کتاب انگلیسی ۲ هشتم

practice 1 صفحه ۴۳ انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 1 صفحه ۴۳ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 1 صفحه ۴۳ Lesson 5 My City کتاب انگلیسی ۲ هشتم

practice 2 صفحه ۴۳ انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 2 صفحه ۴۳ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 2 صفحه ۴۳ Lesson 5 My City کتاب انگلیسی ۲ هشتم

practice 3 صفحه ۴۳ انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 3 صفحه ۴۳ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 3 صفحه ۴۳ Lesson 5 My City کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Spelling and Pronunciation صفحه ۴۵ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Spelling and Pronunciation صفحه ۴۵ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Spelling and Pronunciation صفحه ۴۵ Lesson 5 My City کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Listening and Writing صفحه ۴۶ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Listening and Writing صفحه ۴۶ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Listening and Writing صفحه ۴۶ Lesson 5 My City کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Reading Speaking and Writing صفحه ۴۶ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Reading Speaking and Writing صفحه ۴۶ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Reading Speaking and Writing صفحه ۴۶ Lesson 5 My City کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Role Play صفحه ۴۷ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Role Play صفحه ۴۷ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Role Play صفحه ۴۷ Lesson 5 My City کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Conversation صفحه ۴۸ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Conversation صفحه ۴۸ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Conversation صفحه ۴۸ Lesson 6 My Village کتاب انگلیسی ۲ هشتم

practice 1 صفحه ۴۹ انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 1 صفحه ۴۹ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 1 صفحه ۴۹ Lesson 6 My Village کتاب انگلیسی ۲ هشتم

practice 2 صفحه ۴۹ انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 2 صفحه ۴۹ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 2 صفحه ۴۹ Lesson 6 My Village کتاب انگلیسی ۲ هشتم

practice 3 صفحه ۴۹ انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 3 صفحه ۴۹ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 3 صفحه ۴۹ Lesson 6 My Village کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Spelling and Pronunciation صفحه ۵۱ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Spelling and Pronunciation صفحه ۵۱ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Spelling and Pronunciation صفحه ۵۱ Lesson 6 My Village کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Listening and Writing صفحه ۵۲ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Listening and Writing صفحه ۵۲ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Listening and Writing صفحه ۵۲ Lesson 6 My Village کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Reading Speaking and Writing صفحه ۵۲ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Reading Speaking and Writing صفحه ۵۲ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Reading Speaking and Writing صفحه ۵۲ Lesson 6 My Village کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Role Play صفحه ۵۳ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Role Play صفحه ۵۳ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Role Play صفحه ۵۳ Lesson 6 My Village کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Conversation صفحه ۵۴ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Conversation صفحه ۵۴ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Conversation صفحه ۵۴ Lesson 7 My Hobbies کتاب انگلیسی ۲ هشتم

practice 1 صفحه ۵۵ انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 1 صفحه ۵۵ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 1 صفحه ۵۵ Lesson 7 My Hobbies کتاب انگلیسی ۲ هشتم

practice 2 صفحه ۵۵ انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 2 صفحه ۵۵ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب practice 2 صفحه ۵۵ Lesson 7 My Hobbies کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Spelling and Pronunciation صفحه ۵۷ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Spelling and Pronunciation صفحه ۵۷ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Spelling and Pronunciation صفحه ۵۷ Lesson 7 My Hobbies کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Listening and Writing صفحه ۵۷ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Listening and Writing صفحه ۵۷ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Listening and Writing صفحه ۵۷ Lesson 7 My Hobbies کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Reading Speaking and Writing صفحه ۵۷ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Reading Speaking and Writing صفحه ۵۷ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Reading Speaking and Writing صفحه ۵۷ Lesson 7 My Hobbies کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Role Play صفحه ۵۹ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Role Play صفحه ۵۹ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Role Play صفحه ۵۹ Lesson 7 My Hobbies کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Talking about a Place-City صفحه ۶۰ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Talking about a Place-City صفحه ۶۰ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Talking about a Place-City صفحه ۶۰ Review 3 Lessons 5 – 7 کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Talking about a place – Village صفحه ۶۰ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Talking about a place – Village صفحه ۶۰ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Talking about a place – Village صفحه ۶۰ Review 3 Lessons 5 – 7 کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Talking about the Weather صفحه ۶۱ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Talking about the Weather صفحه ۶۱ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Talking about the Weather صفحه ۶۱ Review 3 Lessons 5 – 7 کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Talking about Habbies صفحه ۶۱ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Talking about Habbies صفحه ۶۱ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Talking about Habbies صفحه ۶۱ Review 3 Lessons 5 – 7 کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Talking about Free Time Activities صفحه ۶۲ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Talking about Free Time Activities صفحه ۶۲ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Talking about Free Time Activities صفحه ۶۲ Review 3 Lessons 5 – 7 کتاب انگلیسی ۲ هشتم

Spelling and Pronunciation صفحه ۶۲ انگلیسی ۲ هشتم

جواب Spelling and Pronunciation صفحه ۶۲ کتاب انگلیسی ۲ هشتم

جواب Spelling and Pronunciation صفحه ۶۲ Review 3 Lessons 5 – 7 کتاب انگلیسی ۲ هشتم

نکته : روی دکمه دانلود برنامه بزنید، پس از دانلود فایل برنامه گام به گام در پوشه "دانلودها" یا "Downloads" گوشی شما ذخیره می شود ، برنامه را نصب کنید ، حالا از این به بعد با این برنامه جواب همه تمرین ها در دسترس شماست
دوستان عزیزی که نیاز به راهنمایی و مشاوره در مورد نصب یا دانلود برنامه دارید و یا اگر با برنامه ما به مشکل برخوردید می توانید با پشتیبانی برنامه در تلگرام و واتس اپ در تماس باشید
شناسه پشتیبان در تلگرام : webartsgrops@
شماره تماس و واتس اپ : 09364964826

دانلود سایر برنامه های همیاربوک

ابتدایی:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.