دانلود گام به گام پنجم ابتدایی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

دانلود برنامه اندرویدی دانلود برنامه ios
  • حجم
    46 مگابایت
  • نصب
    بیش از 300 هزار
  • دسته
    آموزش ابتدایی

اگر به هر دلیلی در دانلود فایل مشکلی داشتید می توانید از کانال تلگرام همیاربوک دانلود کنید کانال همیاربوک @hamyarbook

گام به گام کتاب فارسی پنجم

دانلود گام به گام پنجم ابتدایی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

این برنامه اندرویدی گام به گام شامل پاسخ تمام فعالیت ها، خودازمایی ها، فکر کنید، آزمایش کنید و هر سوالی که در کتابتون بدون جوابه رو پاسخ داده، این برنامه کاملا منطبق بر آخرین تغییرات کتاب های پایه پنجم در سال ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ می باشد.
این برنامه را دانلود کنید و حل تمرین های همه کتاب های پایه پنجم رو همه جا (خونه، مدرسه، مسافرت، مهمونی و … ) توی گوشیتون داشته باشید. شما می توانید برنامه همیاربوک پایه پنجم ابتدایی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲  رو از لینک زیر دانلود کنید.

گام به گام پنجم ابتدایی همیاربوک شامل دروس این پایه می شود:

پاسخ تمرین های آموزش قرآن پنجم

پاسخ تمرین های هدیه های آسمانی پنجم

پاسخ تمرین های فارسی پنجم
پاسخ تمرین های نگارش پنجم
پاسخ تمرین های ریاضی پنجم
پاسخ تمرین های علوم تجربی پنجم
پاسخ تمرین های مطالعات اجتماعی پنجم
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
دانلود گام به گام پنجم ابتدایی 1403 - 1402

دانلود گام به گام پنجم ابتدایی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

لغات مهم املایی صفحه ۱۲ فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۱۲ کتاب فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۱۲ درس ۱ تماشاخانه کتاب فارسی پنجم

درست و نادرست صفحه ۱۳ فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۱۳ کتاب فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۱۳ درس ۱ تماشاخانه کتاب فارسی پنجم

درک مطلب صفحه ۱۴ فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۱۴ کتاب فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۱۴ درس ۱ تماشاخانه کتاب فارسی پنجم

واژه آموزی صفحه ۱۴ فارسی پنجم

جواب واژه آموزی صفحه ۱۴ کتاب فارسی پنجم

جواب واژه آموزی صفحه ۱۴ درس ۱ تماشاخانه کتاب فارسی پنجم

خوانش و فهم صفحه ۱۷ فارسی پنجم

جواب خوانش و فهم صفحه ۱۷ کتاب فارسی پنجم

جواب خوانش و فهم صفحه ۱۷ درس ۱ تماشاخانه کتاب فارسی پنجم

معنی شعر صفحه ۸ فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۸ کتاب فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۸ درس ۱ تماشاخانه کتاب فارسی پنجم

لغات مهم املایی صفحه ۱۸ فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۱۸ کتاب فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۱۸ درس ۲ فضل خدا کتاب فارسی پنجم

معنی شعر صفحه ۱۸ فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۱۸ کتاب فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۱۸ درس ۲ فضل خدا کتاب فارسی پنجم

درست و نادرست صفحه ۱۹ فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۱۹ کتاب فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۱۹ درس ۲ فضل خدا کتاب فارسی پنجم

درک مطلب صفحه ۱۹ فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۱۹ کتاب فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۱۹ درس ۲ فضل خدا کتاب فارسی پنجم

درک و دریافت صفحه ۲۳ فارسی پنجم

جواب درک و دریافت صفحه ۲۳ کتاب فارسی پنجم

جواب درک و دریافت صفحه ۲۳ درس ۲ فضل خدا کتاب فارسی پنجم

حکایت صفحه ۲۴ فارسی پنجم

جواب حکایت صفحه ۲۴ کتاب فارسی پنجم

جواب حکایت صفحه ۲۴ درس ۲ فضل خدا کتاب فارسی پنجم

معنی شعر صفحه ۱۶ فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۱۶ کتاب فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۱۶ درس ۲ فضل خدا کتاب فارسی پنجم

لغات مهم املایی صفحه ۲۹ فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۲۹ کتاب فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۲۹ درس ۳ رازی و ساخت بیمارستان کتاب فارسی پنجم

درست و نادرست صفحه ۳۰ فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۳۰ کتاب فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۳۰ درس ۳ رازی و ساخت بیمارستان کتاب فارسی پنجم

درک مطلب صفحه ۳۰ فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۳۰ کتاب فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۳۰ درس ۳ رازی و ساخت بیمارستان کتاب فارسی پنجم

واژه آموزی صفحه ۳۱ فارسی پنجم

جواب واژه آموزی صفحه ۳۱ کتاب فارسی پنجم

جواب واژه آموزی صفحه ۳۱ درس ۳ رازی و ساخت بیمارستان کتاب فارسی پنجم

خوانش و فهم صفحه ۳۳ فارسی پنجم

جواب خوانش و فهم صفحه ۳۳ کتاب فارسی پنجم

جواب خوانش و فهم صفحه ۳۳ درس ۳ رازی و ساخت بیمارستان کتاب فارسی پنجم

معنی شعر صفحه ۳۲ فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۳۲ کتاب فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۳۲ درس ۳ رازی و ساخت بیمارستان کتاب فارسی پنجم

لغات مهم املایی صفحه ۳۶ فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۳۶ کتاب فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۳۶ درس ۴ بازرگان و پسران کتاب فارسی پنجم

درست و نادرست صفحه ۳۶ فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۳۶ کتاب فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۳۶ درس ۴ بازرگان و پسران کتاب فارسی پنجم

درک مطلب صفحه ۳۷ فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۳۷ کتاب فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۳۷ درس ۴ بازرگان و پسران کتاب فارسی پنجم

لغات مهم املایی صفحه ۴۰ فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۴۰ کتاب فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۴۰ درس ۵ چنار و کدوبن کتاب فارسی پنجم

درست و نادرست صفحه ۴۰ فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۴۰ کتاب فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۴۰ درس ۵ چنار و کدوبن کتاب فارسی پنجم

درک مطلب صفحه ۴۰ فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۴۰ کتاب فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۴۰ درس ۵ چنار و کدوبن کتاب فارسی پنجم

واژه آموزی صفحه ۴۰ فارسی پنجم

جواب واژه آموزی صفحه ۴۰ کتاب فارسی پنجم

جواب واژه آموزی صفحه ۴۰ درس ۵ چنار و کدوبن کتاب فارسی پنجم

درک و دریافت صفحه ۴۵ فارسی پنجم

جواب درک و دریافت صفحه ۴۵ کتاب فارسی پنجم

جواب درک و دریافت صفحه ۴۵ درس ۵ چنار و کدوبن کتاب فارسی پنجم

حکایت صفحه ۴۶ فارسی پنجم

جواب حکایت صفحه ۴۶ کتاب فارسی پنجم

جواب حکایت صفحه ۴۶ درس ۵ چنار و کدوبن کتاب فارسی پنجم

لغات مهم املایی صفحه ۴۹ فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۴۹ کتاب فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۴۹ درس ۶ سرود ملی کتاب فارسی پنجم

درست و نادرست صفحه ۵۰ فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۵۰ کتاب فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۵۰ درس ۶ سرود ملی کتاب فارسی پنجم

درک مطلب صفحه ۵۰ فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۵۰ کتاب فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۵۰ درس ۶ سرود ملی کتاب فارسی پنجم

خوانش و فهم صفحه ۵۳ فارسی پنجم

جواب خوانش و فهم صفحه ۵۳ کتاب فارسی پنجم

جواب خوانش و فهم صفحه ۵۳ درس ۶ سرود ملی کتاب فارسی پنجم

معنی شعر صفحه ۴۸ فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۴۸ کتاب فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۴۸ درس ۶ سرود ملی کتاب فارسی پنجم

معنی شعر صفحه ۵۲ فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۵۲ کتاب فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۵۲ درس ۶ سرود ملی کتاب فارسی پنجم

لغات مهم املایی صفحه ۶۰ فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۶۰ کتاب فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۶۰ درس ۸ دفاع از میهن کتاب فارسی پنجم

درست و نادرست صفحه ۶۲ فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۶۲ کتاب فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۶۲ درس ۸ دفاع از میهن کتاب فارسی پنجم

درک مطلب صفحه ۶۳ فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۶۳ کتاب فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۶۳ درس ۸ دفاع از میهن کتاب فارسی پنجم

واژه آموزی صفحه ۶۳ فارسی پنجم

جواب واژه آموزی صفحه ۶۳ کتاب فارسی پنجم

جواب واژه آموزی صفحه ۶۳ درس ۸ دفاع از میهن کتاب فارسی پنجم

درک و دریافت صفحه ۶۷ فارسی پنجم

جواب درک و دریافت صفحه ۶۷ کتاب فارسی پنجم

جواب درک و دریافت صفحه ۶۷ درس ۸ دفاع از میهن کتاب فارسی پنجم

حکایت صفحه ۶۸ فارسی پنجم

جواب حکایت صفحه ۶۸ کتاب فارسی پنجم

جواب حکایت صفحه ۶۸ درس ۸ دفاع از میهن کتاب فارسی پنجم

معنی شعر صفحه ۵۷ فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۵۷ کتاب فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۵۷ درس ۸ دفاع از میهن کتاب فارسی پنجم

لغات مهم املایی صفحه ۷۲ فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۷۲ کتاب فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۷۲ درس ۹ نام آوران دیروز، امروز، فردا کتاب فارسی پنجم

درست و نادرست صفحه ۷۳ فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۷۳ کتاب فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۷۳ درس ۹ نام آوران دیروز، امروز، فردا کتاب فارسی پنجم

درک مطلب صفحه ۷۴ فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۷۴ کتاب فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۷۴ درس ۹ نام آوران دیروز، امروز، فردا کتاب فارسی پنجم

خوانش و فهم صفحه ۷۷ فارسی پنجم

جواب خوانش و فهم صفحه ۷۷ کتاب فارسی پنجم

جواب خوانش و فهم صفحه ۷۷ درس ۹ نام آوران دیروز، امروز، فردا کتاب فارسی پنجم

معنی شعر صفحه ۷۶ فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۷۶ کتاب فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۷۶ درس ۹ نام آوران دیروز، امروز، فردا کتاب فارسی پنجم

لغات مهم املایی صفحه ۸۱ فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۸۱ کتاب فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۸۱ درس ۱۰ نام نیکو کتاب فارسی پنجم

درست و نادرست صفحه ۸۱ فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۸۱ کتاب فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۸۱ درس ۱۰ نام نیکو کتاب فارسی پنجم

درک مطلب صفحه ۸۱ فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۸۱ کتاب فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۸۱ درس ۱۰ نام نیکو کتاب فارسی پنجم

معنی شعر صفحه ۷۸ فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۷۸ کتاب فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۷۸ درس ۱۰ نام نیکو کتاب فارسی پنجم

لغات مهم املایی صفحه ۸۶ فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۸۶ کتاب فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۸۶ درس ۱۱ نقش خردمندان کتاب فارسی پنجم

درست و نادرست صفحه ۸۶ فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۸۶ کتاب فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۸۶ درس ۱۱ نقش خردمندان کتاب فارسی پنجم

درک مطلب صفحه ۸۷ فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۸۷ کتاب فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۸۷ درس ۱۱ نقش خردمندان کتاب فارسی پنجم

درک و دریافت صفحه ۹۵ فارسی پنجم

جواب درک و دریافت صفحه ۹۵ کتاب فارسی پنجم

جواب درک و دریافت صفحه ۹۵ درس ۱۲ درس آزاد(فرهنگ بومی۲) کتاب فارسی پنجم

حکایت صفحه ۹۶ فارسی پنجم

جواب حکایت صفحه ۹۶ کتاب فارسی پنجم

جواب حکایت صفحه ۹۶ درس ۱۲ درس آزاد(فرهنگ بومی۲) کتاب فارسی پنجم

معنی شعر صفحه ۹۱ فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۹۱ کتاب فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۹۱ درس ۱۲ درس آزاد(فرهنگ بومی۲) کتاب فارسی پنجم

لغات مهم املایی صفحه ۱۰۲ فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۱۰۲ کتاب فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۱۰۲ درس ۱۳ روزی که باران می بارید کتاب فارسی پنجم

درست و نادرست صفحه ۱۰۲ فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۱۰۲ کتاب فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۱۰۲ درس ۱۳ روزی که باران می بارید کتاب فارسی پنجم

درک مطلب صفحه ۱۰۲ فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۱۰۲ کتاب فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۱۰۲ درس ۱۳ روزی که باران می بارید کتاب فارسی پنجم

خوانش و فهم صفحه ۱۰۵ فارسی پنجم

جواب خوانش و فهم صفحه ۱۰۵ کتاب فارسی پنجم

جواب خوانش و فهم صفحه ۱۰۵ درس ۱۳ روزی که باران می بارید کتاب فارسی پنجم

معنی شعر صفحه ۱۰۴ فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۱۰۴ کتاب فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۱۰۴ درس ۱۳ روزی که باران می بارید کتاب فارسی پنجم

لغات مهم املایی صفحه ۱۰۸ فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۱۰۸ کتاب فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۱۰۸ درس ۱۴ شجاعت کتاب فارسی پنجم

درست و نادرست صفحه ۱۰۸ فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۱۰۸ کتاب فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۱۰۸ درس ۱۴ شجاعت کتاب فارسی پنجم

درک مطلب صفحه ۱۰۸ فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۱۰۸ کتاب فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۱۰۸ درس ۱۴ شجاعت کتاب فارسی پنجم

لغات مهم املایی صفحه ۱۱۳ فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۱۱۳ کتاب فارسی پنجم

جواب لغات مهم املایی صفحه ۱۱۳ درس ۱۵ کاجستان کتاب فارسی پنجم

درست و نادرست صفحه ۱۱۳ فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۱۱۳ کتاب فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۱۱۳ درس ۱۵ کاجستان کتاب فارسی پنجم

درک مطلب صفحه ۱۱۳ فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۱۱۳ کتاب فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۱۱۳ درس ۱۵ کاجستان کتاب فارسی پنجم

درک و دریافت صفحه ۱۱۹ فارسی پنجم

جواب درک و دریافت صفحه ۱۱۹ کتاب فارسی پنجم

جواب درک و دریافت صفحه ۱۱۹ درس ۱۵ کاجستان کتاب فارسی پنجم

حکایت صفحه ۱۲۰ فارسی پنجم

جواب حکایت صفحه ۱۲۰ کتاب فارسی پنجم

جواب حکایت صفحه ۱۲۰ درس ۱۵ کاجستان کتاب فارسی پنجم

معنی شعر صفحه ۱۱۱ فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۱۱۱ کتاب فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۱۱۱ درس ۱۵ کاجستان کتاب فارسی پنجم

درست و نادرست صفحه ۱۲۶ فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۱۲۶ کتاب فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۱۲۶ درس ۱۶ وقتی بوعلی کودک بود کتاب فارسی پنجم

درک مطلب صفحه ۱۲۶ فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۱۲۶ کتاب فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۱۲۶ درس ۱۶ وقتی بوعلی کودک بود کتاب فارسی پنجم

معنی شعر صفحه ۱۲۸ فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۱۲۸ کتاب فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۱۲۸ درس ۱۶ وقتی بوعلی کودک بود کتاب فارسی پنجم

خوانش و فهم صفحه ۱۲۹ فارسی پنجم

جواب خوانش و فهم صفحه ۱۲۹ کتاب فارسی پنجم

جواب خوانش و فهم صفحه ۱۲۹ درس ۱۶ وقتی بوعلی کودک بود کتاب فارسی پنجم

معنی شعر صفحه ۱۳۱ فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۱۳۱ کتاب فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۱۳۱ درس ۱۷ کار و تلاش کتاب فارسی پنجم

درست و نادرست صفحه ۱۳۲ فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۱۳۲ کتاب فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۱۳۲ درس ۱۷ کار و تلاش کتاب فارسی پنجم

درک مطلب صفحه ۱۳۲ فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۱۳۲ کتاب فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۱۳۲ درس ۱۷ کار و تلاش کتاب فارسی پنجم

درک و دریافت صفحه ۱۳۷ فارسی پنجم

جواب درک و دریافت صفحه ۱۳۷ کتاب فارسی پنجم

جواب درک و دریافت صفحه ۱۳۷ درس ۱۷ کار و تلاش کتاب فارسی پنجم

حکایت صفحه ۱۳۹ فارسی پنجم

جواب حکایت صفحه ۱۳۹ کتاب فارسی پنجم

جواب حکایت صفحه ۱۳۹ درس ۱۷ کار و تلاش کتاب فارسی پنجم

معنی شعر صفحه ۱۴۰ فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۱۴۰ کتاب فارسی پنجم

جواب معنی شعر صفحه ۱۴۰ درس ۱۷ کار و تلاش کتاب فارسی پنجم

نکته : روی دکمه دانلود برنامه بزنید، پس از دانلود فایل برنامه گام به گام در پوشه "دانلودها" یا "Downloads" گوشی شما ذخیره می شود ، برنامه را نصب کنید ، حالا از این به بعد با این برنامه جواب همه تمرین ها در دسترس شماست
دوستان عزیزی که نیاز به راهنمایی و مشاوره در مورد نصب یا دانلود برنامه دارید و یا اگر با برنامه ما به مشکل برخوردید می توانید با پشتیبانی برنامه در تلگرام و واتس اپ در تماس باشید
شناسه پشتیبان در تلگرام : webartsgrops@
شماره تماس و واتس اپ : 09364964826

دانلود سایر برنامه های همیاربوک

ابتدایی:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.