دانلود گام به گام پنجم ابتدایی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

دانلود برنامه اندرویدی دانلود برنامه ios
  • حجم
    46 مگابایت
  • نصب
    بیش از 300 هزار
  • دسته
    آموزش ابتدایی

اگر به هر دلیلی در دانلود فایل مشکلی داشتید می توانید از کانال تلگرام همیاربوک دانلود کنید کانال همیاربوک @hamyarbook

گام به گام کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

دانلود گام به گام پنجم ابتدایی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

این برنامه اندرویدی گام به گام شامل پاسخ تمام فعالیت ها، خودازمایی ها، فکر کنید، آزمایش کنید و هر سوالی که در کتابتون بدون جوابه رو پاسخ داده، این برنامه کاملا منطبق بر آخرین تغییرات کتاب های پایه پنجم در سال ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ می باشد.
این برنامه را دانلود کنید و حل تمرین های همه کتاب های پایه پنجم رو همه جا (خونه، مدرسه، مسافرت، مهمونی و … ) توی گوشیتون داشته باشید. شما می توانید برنامه همیاربوک پایه پنجم ابتدایی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲  رو از لینک زیر دانلود کنید.

گام به گام پنجم ابتدایی همیاربوک شامل دروس این پایه می شود:

پاسخ تمرین های آموزش قرآن پنجم

پاسخ تمرین های هدیه های آسمانی پنجم

پاسخ تمرین های فارسی پنجم
پاسخ تمرین های نگارش پنجم
پاسخ تمرین های ریاضی پنجم
پاسخ تمرین های علوم تجربی پنجم
پاسخ تمرین های مطالعات اجتماعی پنجم
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
دانلود گام به گام پنجم ابتدایی 1403 - 1402

دانلود گام به گام پنجم ابتدایی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

فعالیت صفحه ۶ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۶ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۶ درس ۱ من با دیگران ارتباط برقرار می کنم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۳ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۳ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۳ درس ۱ من با دیگران ارتباط برقرار می کنم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۵ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵ درس ۱ من با دیگران ارتباط برقرار می کنم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۱۰ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۰ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۰ درس ۲ احساسات ما کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

سوال متن صفحه ۱۱ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب سوال متن صفحه ۱۱ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب سوال متن صفحه ۱۱ درس ۲ احساسات ما کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۱۱ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۱ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۱ درس ۲ احساسات ما کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۷ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۷ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۷ درس ۲ احساسات ما کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۸ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۸ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۸ درس ۲ احساسات ما کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۱۲ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۲ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۲ درس ۳ همدلی با دیگران کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۱۵ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۵ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۵ درس ۳ همدلی با دیگران کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۱۶ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۶ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۶ درس ۴ من عضو گروه هستم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۱۷ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۷ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۷ درس ۴ من عضو گروه هستم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۱۹ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۹ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۹ درس ۴ من عضو گروه هستم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۲۴ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۲۴ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۲۴ درس ۵ جمعیت ایران کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۲۶ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۲۶ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۲۶ درس ۵ جمعیت ایران کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۲۸ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۲۸ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۲۸ درس ۵ جمعیت ایران کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۲۹ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۲۹ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۲۹ درس ۶ منابع آب ایران کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۳۰ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۳۰ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۳۰ درس ۶ منابع آب ایران کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۳۱ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۳۱ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۳۱ درس ۶ منابع آب ایران کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۳۲ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۳۲ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۳۲ درس ۶ منابع آب ایران کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۳۳ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۳۳ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۳۳ درس ۶ منابع آب ایران کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۳۸ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۳۸ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۳۸ درس ۷ نواحی مهم صنعتی ایران کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۳۴ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۳۴ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۳۴ درس ۷ نواحی مهم صنعتی ایران کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۳۵ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۳۵ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۳۵ درس ۷ نواحی مهم صنعتی ایران کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۴۰ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۴۰ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۴۰ درس ۸ راه ها و حمل و نقل ۱ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۴۱ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۴۱ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۴۱ درس ۸ راه ها و حمل و نقل ۱ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۴۱ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۴۱ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۴۱ درس ۸ راه ها و حمل و نقل ۱ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۴۳ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۴۳ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۴۳ درس ۸ راه ها و حمل و نقل ۱ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۴۷ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۴۷ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۴۷ درس ۹ راه ها و حمل و نقل ۲ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۵۰ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵۰ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵۰ درس ۹ راه ها و حمل و نقل ۲ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۵۲ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵۲ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵۲ درس ۱۰ کشور ما چگونه اداره می شود؟ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۵۶ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵۶ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵۶ درس ۱۰ کشور ما چگونه اداره می شود؟ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۵۱ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵۱ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵۱ درس ۱۰ کشور ما چگونه اداره می شود؟ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

به کار ببندیم صفحه ۵۷ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب به کار ببندیم صفحه ۵۷ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب به کار ببندیم صفحه ۵۷ درس ۱۰ کشور ما چگونه اداره می شود؟ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۶۶ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۶۶ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۶۶ درس ۱۱ کشورهای همسایه ۱ و ۲ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۷۱ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۷۱ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۷۱ درس ۱۱ کشورهای همسایه ۱ و ۲ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۷۵ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۷۵ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۷۵ درس ۱۱ کشورهای همسایه ۱ و ۲ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۹۵ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۹۵ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۹۵ درس ۱۴ بازگشت از سفر حج کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۹۶ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۹۶ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۹۶ درس ۱۴ بازگشت از سفر حج کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۷۷ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۷۷ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۷۷ درس ۱۲ حرکت های زمین کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۷۸ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۷۸ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۷۸ درس ۱۲ حرکت های زمین کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۸۰ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۸۰ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۸۰ درس ۱۲ حرکت های زمین کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۸۰ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۸۰ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۸۰ درس ۱۲ حرکت های زمین کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۸۲ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۸۲ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۸۲ درس ۱۳ زندگی در نواحی مختلف جهان کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۸۷ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۸۷ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۸۷ درس ۱۳ زندگی در نواحی مختلف جهان کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۹۹ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۹۹ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۹۹ درس ۱۵ مدینه، شهر پیامبر کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

سوال صفحه ۹۸ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب سوال صفحه ۹۸ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب سوال صفحه ۹۸ درس ۱۵ مدینه، شهر پیامبر کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۱۰۲ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۲ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۲ درس ۱۶ سفر به کربلا ۱ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

کاربرگه صفحه ۱۰۶ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۰۶ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۰۶ درس ۱۷ سفر به کربلا ۲ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۱۰۷ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۷ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۷ درس ۱۷ سفر به کربلا ۲ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۱۱۷ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۷ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۷ درس ۱۸ ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۱۲۱ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۱ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۱ درس ۱۹ وزیران کاردان، شهرآباد کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۱۲۴ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ درس ۲۰ کشور گشایان بی رحم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۱۲۷ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۷ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۷ درس ۲۱ بازسازی ویرانه ها کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

کاربرگه صفحه ۱۱۳ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۱۳ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۱۳ درس ۲۳ کاربرگه ها کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

کاربرگه صفحه ۱۱۴ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۱۴ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۱۴ درس ۲۳ کاربرگه ها کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

کاربرگه صفحه ۱۱۵ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۱۵ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۱۵ درس ۲۳ کاربرگه ها کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

کاربرگه صفحه ۱۱۶ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۱۶ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۱۶ درس ۲۳ کاربرگه ها کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

کاربرگه صفحه ۱۱۷ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۱۷ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۱۷ درس ۲۳ کاربرگه ها کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

کاربرگه صفحه ۱۱۸ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۱۸ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۱۸ درس ۲۳ کاربرگه ها کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

کاربرگه صفحه ۱۱۹ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۱۹ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۱۹ درس ۲۳ کاربرگه ها کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

کاربرگه صفحه ۱۲۰ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۲۰ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۲۰ درس ۲۳ کاربرگه ها کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

کاربرگه صفحه ۱۲۱ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۲۱ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۲۱ درس ۲۳ کاربرگه ها کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

کاربرگه صفحه ۱۲۲ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۲۲ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۲۲ درس ۲۳ کاربرگه ها کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

کاربرگه صفحه ۱۲۳ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۲۳ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۲۳ درس ۲۳ کاربرگه ها کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

کاربرگه صفحه ۱۲۴ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۲۴ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۲۴ درس ۲۳ کاربرگه ها کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

کاربرگه صفحه ۱۲۵ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۲۵ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۲۵ درس ۲۳ کاربرگه ها کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

کاربرگه صفحه ۱۲۶ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۲۶ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۲۶ درس ۲۳ کاربرگه ها کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

کاربرگه صفحه ۱۲۷ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۲۷ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۲۷ درس ۲۳ کاربرگه ها کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

کاربرگه صفحه ۱۲۸ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۲۸ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

جواب کاربرگه صفحه ۱۲۸ درس ۲۳ کاربرگه ها کتاب مطالعات اجتماعی پنجم

نکته : روی دکمه دانلود برنامه بزنید، پس از دانلود فایل برنامه گام به گام در پوشه "دانلودها" یا "Downloads" گوشی شما ذخیره می شود ، برنامه را نصب کنید ، حالا از این به بعد با این برنامه جواب همه تمرین ها در دسترس شماست
دوستان عزیزی که نیاز به راهنمایی و مشاوره در مورد نصب یا دانلود برنامه دارید و یا اگر با برنامه ما به مشکل برخوردید می توانید با پشتیبانی برنامه در تلگرام و واتس اپ در تماس باشید
شناسه پشتیبان در تلگرام : webartsgrops@
شماره تماس و واتس اپ : 09364964826

دانلود سایر برنامه های همیاربوک

ابتدایی:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.