دانلود گام به گام پنجم ابتدایی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

دانلود برنامه اندرویدی دانلود برنامه ios
  • حجم
    46 مگابایت
  • نصب
    بیش از 300 هزار
  • دسته
    آموزش ابتدایی

اگر به هر دلیلی در دانلود فایل مشکلی داشتید می توانید از کانال تلگرام همیاربوک دانلود کنید کانال همیاربوک @hamyarbook

گام به گام کتاب علوم پنجم

دانلود گام به گام پنجم ابتدایی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

این برنامه اندرویدی گام به گام شامل پاسخ تمام فعالیت ها، خودازمایی ها، فکر کنید، آزمایش کنید و هر سوالی که در کتابتون بدون جوابه رو پاسخ داده، این برنامه کاملا منطبق بر آخرین تغییرات کتاب های پایه پنجم در سال ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ می باشد.
این برنامه را دانلود کنید و حل تمرین های همه کتاب های پایه پنجم رو همه جا (خونه، مدرسه، مسافرت، مهمونی و … ) توی گوشیتون داشته باشید. شما می توانید برنامه همیاربوک پایه پنجم ابتدایی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲  رو از لینک زیر دانلود کنید.

گام به گام پنجم ابتدایی همیاربوک شامل دروس این پایه می شود:

پاسخ تمرین های آموزش قرآن پنجم

پاسخ تمرین های هدیه های آسمانی پنجم

پاسخ تمرین های فارسی پنجم
پاسخ تمرین های نگارش پنجم
پاسخ تمرین های ریاضی پنجم
پاسخ تمرین های علوم تجربی پنجم
پاسخ تمرین های مطالعات اجتماعی پنجم
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
دانلود گام به گام پنجم ابتدایی 1403 - 1402

دانلود گام به گام پنجم ابتدایی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

پرسش متن صفحه ۴ علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۴ کتاب علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۴ درس ۱ زنگ علوم کتاب علوم پنجم

کاوشگری صفحه ۵ علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۵ کتاب علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۵ درس ۱ زنگ علوم کتاب علوم پنجم

فکر کنید صفحه ۶ علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۶ کتاب علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۶ درس ۱ زنگ علوم کتاب علوم پنجم

کاوشگری صفحه ۹ علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۹ کتاب علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۹ درس ۲ ماده تغییر می کند کتاب علوم پنجم

فکر کنید صفحه ۱۰ علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۱۰ کتاب علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۱۰ درس ۲ ماده تغییر می کند کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۱۰ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۰ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۰ درس ۲ ماده تغییر می کند کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۱۱ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۱ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۱ درس ۲ ماده تغییر می کند کتاب علوم پنجم

فکر کنید صفحه ۱۲ علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۱۲ کتاب علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۱۲ درس ۲ ماده تغییر می کند کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۱۲ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۲ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۲ درس ۲ ماده تغییر می کند کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۱۳ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۳ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۳ درس ۲ ماده تغییر می کند کتاب علوم پنجم

فکر کنید صفحه ۱۳ علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۱۳ کتاب علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۱۳ درس ۲ ماده تغییر می کند کتاب علوم پنجم

جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۴ علوم پنجم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۴ کتاب علوم پنجم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۴ درس ۲ ماده تغییر می کند کتاب علوم پنجم

گفت و گو صفحه ۱۴ علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۱۴ کتاب علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۱۴ درس ۲ ماده تغییر می کند کتاب علوم پنجم

جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۵ علوم پنجم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۵ کتاب علوم پنجم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۵ درس ۲ ماده تغییر می کند کتاب علوم پنجم

گفت و گو صفحه ۱۶ علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۱۶ کتاب علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۱۶ درس ۲ ماده تغییر می کند کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۱۶ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۶ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۶ درس ۲ ماده تغییر می کند کتاب علوم پنجم

پرسش متن صفحه ۱۸ علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۱۸ کتاب علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۱۸ درس ۳ رنگین کمان کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۱۸ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۸ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۸ درس ۳ رنگین کمان کتاب علوم پنجم

پرسش متن صفحه ۱۹ علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۱۹ کتاب علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۱۹ درس ۳ رنگین کمان کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۱۹ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۹ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۹ درس ۳ رنگین کمان کتاب علوم پنجم

پرسش متن صفحه ۲۰ علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۲۰ کتاب علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۲۰ درس ۳ رنگین کمان کتاب علوم پنجم

کاوشگری صفحه ۲۰ علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۲۰ کتاب علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۲۰ درس ۳ رنگین کمان کتاب علوم پنجم

پرسش متن صفحه ۲۱ علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۲۱ کتاب علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۲۱ درس ۳ رنگین کمان کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۲۱ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۲۱ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۲۱ درس ۳ رنگین کمان کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۲۲ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۲۲ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۲۲ درس ۳ رنگین کمان کتاب علوم پنجم

کاوشگری صفحه ۲۳ علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۲۳ کتاب علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۲۳ درس ۳ رنگین کمان کتاب علوم پنجم

جمع آوری اطلاعات صفحه ۲۴ علوم پنجم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۲۴ کتاب علوم پنجم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۲۴ درس ۳ رنگین کمان کتاب علوم پنجم

پرسش متن صفحه ۲۶ علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۲۶ کتاب علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۲۶ درس ۴ برگی از تاریخ زمین کتاب علوم پنجم

کاوشگری صفحه ۲۷ علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۲۷ کتاب علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۲۷ درس ۴ برگی از تاریخ زمین کتاب علوم پنجم

فکر کنید صفحه ۲۹ علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۲۹ کتاب علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۲۹ درس ۴ برگی از تاریخ زمین کتاب علوم پنجم

گفت و گو صفحه ۲۹ علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۲۹ کتاب علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۲۹ درس ۴ برگی از تاریخ زمین کتاب علوم پنجم

کاوشگری صفحه ۳۰ علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۳۰ کتاب علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۳۰ درس ۴ برگی از تاریخ زمین کتاب علوم پنجم

گفت و گو صفحه ۳۲ علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۳۲ کتاب علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۳۲ درس ۴ برگی از تاریخ زمین کتاب علوم پنجم

گفت و گو صفحه ۳۳ علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۳۳ کتاب علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۳۳ درس ۴ برگی از تاریخ زمین کتاب علوم پنجم

فکر کنید صفحه ۳۳ علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۳۳ کتاب علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۳۳ درس ۴ برگی از تاریخ زمین کتاب علوم پنجم

پرسش متن صفحه ۳۴ علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۳۴ کتاب علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۳۴ درس ۴ برگی از تاریخ زمین کتاب علوم پنجم

گفت و گو صفحه ۳۴ علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۳۴ کتاب علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۳۴ درس ۴ برگی از تاریخ زمین کتاب علوم پنجم

فکر کنید صفحه ۳۴ علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۳۴ کتاب علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۳۴ درس ۴ برگی از تاریخ زمین کتاب علوم پنجم

جمع آوری اطلاعات صفحه ۳۴ علوم پنجم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۳۴ کتاب علوم پنجم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۳۴ درس ۴ برگی از تاریخ زمین کتاب علوم پنجم

پرسش متن صفحه ۳۶ علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۳۶ کتاب علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۳۶ درس ۵ حرکت بدن کتاب علوم پنجم

کاوشگری صفحه ۳۶ علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۳۶ کتاب علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۳۶ درس ۵ حرکت بدن کتاب علوم پنجم

گفت و گو صفحه ۳۸ علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۳۸ کتاب علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۳۸ درس ۵ حرکت بدن کتاب علوم پنجم

فکر کنید صفحه ۳۸ علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۳۸ کتاب علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۳۸ درس ۵ حرکت بدن کتاب علوم پنجم

فکر کنید صفحه ۳۹ علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۳۹ کتاب علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۳۹ درس ۵ حرکت بدن کتاب علوم پنجم

پرسش متن صفحه ۳۹ علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۳۹ کتاب علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۳۹ درس ۵ حرکت بدن کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۴۰ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۴۰ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۴۰ درس ۵ حرکت بدن کتاب علوم پنجم

گفت و گو صفحه ۴۰ علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۴۰ کتاب علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۴۰ درس ۵ حرکت بدن کتاب علوم پنجم

پرسش متن صفحه ۴۰ علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۴۰ کتاب علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۴۰ درس ۵ حرکت بدن کتاب علوم پنجم

جمع آوری اطلاعات صفحه ۴۲ علوم پنجم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۴۲ کتاب علوم پنجم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۴۲ درس ۵ حرکت بدن کتاب علوم پنجم

گفت و گو صفحه ۴۲ علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۴۲ کتاب علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۴۲ درس ۵ حرکت بدن کتاب علوم پنجم

فکر کنید صفحه ۴۳ علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۴۳ کتاب علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۴۳ درس ۵ حرکت بدن کتاب علوم پنجم

گفت و گو صفحه ۴۴ علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۴۴ کتاب علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۴۴ درس ۵ حرکت بدن کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۴۶ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۴۶ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۴۶ درس ۶ چه خبر؟ ۱ کتاب علوم پنجم

گفت و گو صفحه ۴۷ علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۴۷ کتاب علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۴۷ درس ۶ چه خبر؟ ۱ کتاب علوم پنجم

آزمایش کنید صفحه ۴۷ علوم پنجم

جواب آزمایش کنید صفحه ۴۷ کتاب علوم پنجم

جواب آزمایش کنید صفحه ۴۷ درس ۶ چه خبر؟ ۱ کتاب علوم پنجم

گفت و گو صفحه ۴۷ علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۴۷ کتاب علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۴۷ درس ۶ چه خبر؟ ۱ کتاب علوم پنجم

پرسش متن صفحه ۴۸ علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۴۸ کتاب علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۴۸ درس ۶ چه خبر؟ ۱ کتاب علوم پنجم

جمع آوری اطلاعات صفحه ۵۰ علوم پنجم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۵۰ کتاب علوم پنجم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۵۰ درس ۶ چه خبر؟ ۱ کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۵۰ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵۰ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵۰ درس ۶ چه خبر؟ ۱ کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۵۰ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵۰ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵۰ درس ۶ چه خبر؟ ۱ کتاب علوم پنجم

پرسش متن صفحه ۵۱ علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۵۱ کتاب علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۵۱ درس ۶ چه خبر؟ ۱ کتاب علوم پنجم

جمع آوری اطلاعات صفحه ۵۲ علوم پنجم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۵۲ کتاب علوم پنجم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۵۲ درس ۶ چه خبر؟ ۱ کتاب علوم پنجم

جمع آوری اطلاعات صفحه ۵۲ علوم پنجم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۵۲ کتاب علوم پنجم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۵۲ درس ۶ چه خبر؟ ۱ کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۵۴ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵۴ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵۴ درس ۷ چه خبر؟ ۲ کتاب علوم پنجم

گفت و گو صفحه ۵۵ علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۵۵ کتاب علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۵۵ درس ۷ چه خبر؟ ۲ کتاب علوم پنجم

آزمایش کنید صفحه ۵۶ علوم پنجم

جواب آزمایش کنید صفحه ۵۶ کتاب علوم پنجم

جواب آزمایش کنید صفحه ۵۶ درس ۷ چه خبر؟ ۲ کتاب علوم پنجم

گفت و گو صفحه ۵۷ علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۵۷ کتاب علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۵۷ درس ۷ چه خبر؟ ۲ کتاب علوم پنجم

گفت و گو صفحه ۵۸ علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۵۸ کتاب علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۵۸ درس ۷ چه خبر؟ ۲ کتاب علوم پنجم

پرسش متن صفحه ۵۸ علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۵۸ کتاب علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۵۸ درس ۷ چه خبر؟ ۲ کتاب علوم پنجم

گفت و گو صفحه ۵۹ علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۵۹ کتاب علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۵۹ درس ۷ چه خبر؟ ۲ کتاب علوم پنجم

کاوشگری صفحه ۶۰ علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۶۰ کتاب علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۶۰ درس ۷ چه خبر؟ ۲ کتاب علوم پنجم

فکر کنید صفحه ۶۲ علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۶۲ کتاب علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۶۲ درس ۷ چه خبر؟ ۲ کتاب علوم پنجم

جمع آوری اطلاعات صفحه ۶۰ علوم پنجم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۶۰ کتاب علوم پنجم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۶۰ درس ۷ چه خبر؟ ۲ کتاب علوم پنجم

کاوشگری صفحه ۶۴ علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۶۴ کتاب علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۶۴ درس ۸ کارها آسان می شود ۱ کتاب علوم پنجم

کاوشگری صفحه ۶۵ علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۶۵ کتاب علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۶۵ درس ۸ کارها آسان می شود ۱ کتاب علوم پنجم

کاوشگری صفحه ۶۶ علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۶۶ کتاب علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۶۶ درس ۸ کارها آسان می شود ۱ کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۶۷ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۶۷ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۶۷ درس ۸ کارها آسان می شود ۱ کتاب علوم پنجم

گفت و گو صفحه ۶۸ علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۶۸ کتاب علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۶۸ درس ۸ کارها آسان می شود ۱ کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۶۸ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۶۸ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۶۸ درس ۸ کارها آسان می شود ۱ کتاب علوم پنجم

گفت و گو صفحه ۷۰ علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۷۰ کتاب علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۷۰ درس ۹ کارها آسان می شود ۲ کتاب علوم پنجم

پرسش متن صفحه ۷۰ علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۷۰ کتاب علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۷۰ درس ۹ کارها آسان می شود ۲ کتاب علوم پنجم

کاوشگری صفحه ۷۱ علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۷۱ کتاب علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۷۱ درس ۹ کارها آسان می شود ۲ کتاب علوم پنجم

فکر کنید صفحه ۷۳ علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۷۳ کتاب علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۷۳ درس ۹ کارها آسان می شود ۲ کتاب علوم پنجم

فکر کنید صفحه ۷۳ علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۷۳ کتاب علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۷۳ درس ۹ کارها آسان می شود ۲ کتاب علوم پنجم

مقایسه کنید صفحه ۷۴ علوم پنجم

جواب مقایسه کنید صفحه ۷۴ کتاب علوم پنجم

جواب مقایسه کنید صفحه ۷۴ درس ۹ کارها آسان می شود ۲ کتاب علوم پنجم

فکر کنید صفحه ۷۵ علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۷۵ کتاب علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۷۵ درس ۹ کارها آسان می شود ۲ کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۷۶ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۷۶ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۷۶ درس ۹ کارها آسان می شود ۲ کتاب علوم پنجم

پرسش متن صفحه ۷۶ علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۷۶ کتاب علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۷۶ درس ۹ کارها آسان می شود ۲ کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۷۷ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۷۷ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۷۷ درس ۹ کارها آسان می شود ۲ کتاب علوم پنجم

پرسش متن صفحه ۷۸ علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۷۸ کتاب علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۷۸ درس ۹ کارها آسان می شود ۲ کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۸۰ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۸۰ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۸۰ درس ۱۰ خاک با ارزش کتاب علوم پنجم

کاوشگری صفحه ۸۱ علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۸۱ کتاب علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۸۱ درس ۱۰ خاک با ارزش کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۸۳ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۸۳ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۸۳ درس ۱۰ خاک با ارزش کتاب علوم پنجم

گفت و گو صفحه ۸۳ علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۸۳ کتاب علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۸۳ درس ۱۰ خاک با ارزش کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۸۴ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۸۴ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۸۴ درس ۱۰ خاک با ارزش کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۸۵ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۸۵ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۸۵ درس ۱۰ خاک با ارزش کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۸۶ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۸۶ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۸۶ درس ۱۰ خاک با ارزش کتاب علوم پنجم

گفت و گو صفحه ۸۷ علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۸۷ کتاب علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۸۷ درس ۱۰ خاک با ارزش کتاب علوم پنجم

پرسش متن صفحه ۸۷ علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۸۷ کتاب علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۸۷ درس ۱۰ خاک با ارزش کتاب علوم پنجم

جمع آوری اطلاعات صفحه ۸۸ علوم پنجم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۸۸ کتاب علوم پنجم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۸۸ درس ۱۰ خاک با ارزش کتاب علوم پنجم

فکر کنید صفحه ۸۸ علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۸۸ کتاب علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۸۸ درس ۱۰ خاک با ارزش کتاب علوم پنجم

پرسش متن صفحه ۹۰ علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۹۰ کتاب علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۹۰ درس ۱۱ بکارید و بخورید کتاب علوم پنجم

کاوشگری صفحه ۹۱ علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۹۱ کتاب علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۹۱ درس ۱۱ بکارید و بخورید کتاب علوم پنجم

جمع آوری اطلاعات صفحه ۹۴ علوم پنجم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۹۴ کتاب علوم پنجم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۹۴ درس ۱۱ بکارید و بخورید کتاب علوم پنجم

کاوشگری صفحه ۹۴ علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۹۴ کتاب علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۹۴ درس ۱۱ بکارید و بخورید کتاب علوم پنجم

فکر کنید صفحه ۹۶ علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۹۶ کتاب علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۹۶ درس ۱۱ بکارید و بخورید کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۹۷ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۹۷ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۹۷ درس ۱۱ بکارید و بخورید کتاب علوم پنجم

کاوشگری صفحه ۹۷ علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۹۷ کتاب علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۹۷ درس ۱۱ بکارید و بخورید کتاب علوم پنجم

فکر کنید صفحه ۹۸ علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۹۸ کتاب علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۹۸ درس ۱۱ بکارید و بخورید کتاب علوم پنجم

پرسش متن صفحه ۱۰۰ علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۱۰۰ کتاب علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۱۰۰ درس ۱۲ از ریشه تا برگ کتاب علوم پنجم

کاوشگری صفحه ۱۰۰ علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۱۰۰ کتاب علوم پنجم

جواب کاوشگری صفحه ۱۰۰ درس ۱۲ از ریشه تا برگ کتاب علوم پنجم

فکر کنید صفحه ۱۰۲ علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۱۰۲ کتاب علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۱۰۲ درس ۱۲ از ریشه تا برگ کتاب علوم پنجم

پرسش متن صفحه ۱۰۲ علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۱۰۲ کتاب علوم پنجم

جواب پرسش متن صفحه ۱۰۲ درس ۱۲ از ریشه تا برگ کتاب علوم پنجم

فکر کنید صفحه ۱۰۳ علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۱۰۳ کتاب علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۱۰۳ درس ۱۲ از ریشه تا برگ کتاب علوم پنجم

فعالیت صفحه ۱۰۳ علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۳ کتاب علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۳ درس ۱۲ از ریشه تا برگ کتاب علوم پنجم

فکر کنید صفحه ۱۰۴ علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۱۰۴ کتاب علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۱۰۴ درس ۱۲ از ریشه تا برگ کتاب علوم پنجم

نکته : روی دکمه دانلود برنامه بزنید، پس از دانلود فایل برنامه گام به گام در پوشه "دانلودها" یا "Downloads" گوشی شما ذخیره می شود ، برنامه را نصب کنید ، حالا از این به بعد با این برنامه جواب همه تمرین ها در دسترس شماست
دوستان عزیزی که نیاز به راهنمایی و مشاوره در مورد نصب یا دانلود برنامه دارید و یا اگر با برنامه ما به مشکل برخوردید می توانید با پشتیبانی برنامه در تلگرام و واتس اپ در تماس باشید
شناسه پشتیبان در تلگرام : webartsgrops@
شماره تماس و واتس اپ : 09364964826

دانلود سایر برنامه های همیاربوک

ابتدایی:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.