دانلود گام به گام یازدهم انسانی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

دانلود برنامه اندرویدی دانلود برنامه ios
  • حجم
    76 مگابایت
  • نصب
    بیش از 350 هزار
  • دسته
    آموزش دوم متوسطه

اگر به هر دلیلی در دانلود فایل مشکلی داشتید می توانید از کانال تلگرام همیاربوک دانلود کنید کانال همیاربوک @hamyarbook

گام به گام کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

این برنامه اندرویدی گام به گام شامل پاسخ تمام فعالیت ها، خودازمایی ها، فکر کنید، آزمایش کنید و هر سوالی که در کتابتون بدون جوابه رو پاسخ داده، این برنامه کاملا منطبق بر آخرین تغییرات کتاب های پایه یازدهم انسانی در سال ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ می باشد.
این برنامه را دانلود کنید و حل تمرین های همه کتاب های پایه یازدهم انسانی  رو همه جا (خونه، مدرسه، مسافرت، مهمونی و … ) توی گوشیتون داشته باشید.
برنامه همیاربوک پایه یازدهم انسانی رو از لینک زیر دانلود کنید.

گام به گام یازدهم انسانی همیاربوک شامل دروس این پایه می شود:

پاسخ تمرین های فارسی ۲ یازدهم انسانی

پاسخ تمرین های نگارش ۲ یازدهم انسانی

پاسخ تمرین های علوم و فنون ۲ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های دین و زندگی ۲ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های عربی ۲ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های ریاضی و آمار ۲ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های جغرافیا ۲ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های تاریخ ۲ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های جامعه شناسی ۲ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های روانشناسی یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های فلسفه ۱ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های انگلیسی ۱ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های کتاب کار انگلیسی ۱ یازدهم انسانی
پاسخ تمرین های انسان و محیط یازدهم انسانی

عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
دانلود گام به گام یازدهم انسانی 1403 - 1402

دانلود گام به گام یازدهم انسانی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

لغات و عبارت های جدید صفحه ۱۵ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب لغات و عبارت های جدید صفحه ۱۵ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب لغات و عبارت های جدید صفحه ۱۵ Lesson 1 Underestanding People کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Get Ready صفحه ۱۷ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Get Ready صفحه ۱۷ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Get Ready صفحه ۱۷ Lesson 1 Underestanding People کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Conversation صفحه ۱۹ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Conversation صفحه ۱۹ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Conversation صفحه ۱۹ Lesson 1 Underestanding People کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Questions صفحه ۲۰ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Questions صفحه ۲۰ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Questions صفحه ۲۰ Lesson 1 Underestanding People کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

New Words and Expressions صفحه ۲۱ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب New Words and Expressions صفحه ۲۱ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب New Words and Expressions صفحه ۲۱ Lesson 1 Underestanding People کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Read and Practice صفحه ۲۳ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Read and Practice صفحه ۲۳ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Read and Practice صفحه ۲۳ Lesson 1 Underestanding People کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Reading صفحه ۲۳ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Reading صفحه ۲۳ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Reading صفحه ۲۳ Lesson 1 Underestanding People کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Reading strategy صفحه ۲۵ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Reading strategy صفحه ۲۵ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Reading strategy صفحه ۲۵ Lesson 1 Underestanding People کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Reading Comprehension صفحه ۲۶ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Reading Comprehension صفحه ۲۶ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Reading Comprehension صفحه ۲۶ Lesson 1 Underestanding People کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Vocabulary صفحه ۲۶ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Vocabulary صفحه ۲۶ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Vocabulary صفحه ۲۶ Lesson 1 Underestanding People کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Grammar صفحه ۲۸ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Grammar صفحه ۲۸ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Grammar صفحه ۲۸ Lesson 1 Underestanding People کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

HINT صفحه ۳۰ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب HINT صفحه ۳۰ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب HINT صفحه ۳۰ Lesson 1 Underestanding People کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

See Also صفحه ۳۲ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب See Also صفحه ۳۲ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب See Also صفحه ۳۲ Lesson 1 Underestanding People کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Listening and Speaking صفحه ۳۴ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Listening and Speaking صفحه ۳۴ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Listening and Speaking صفحه ۳۴ Lesson 1 Underestanding People کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Conversation 1 صفحه ۳۵ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Conversation 1 صفحه ۳۵ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Conversation 1 صفحه ۳۵ Lesson 1 Underestanding People کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Conversation 2 صفحه ۳۵ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Conversation 2 صفحه ۳۵ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Conversation 2 صفحه ۳۵ Lesson 1 Underestanding People کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Pronunciation صفحه ۳۶ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Pronunciation صفحه ۳۶ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Pronunciation صفحه ۳۶ Lesson 1 Underestanding People کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Writing صفحه ۳۷ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Writing صفحه ۳۷ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Writing صفحه ۳۷ Lesson 1 Underestanding People کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

HINT صفحه ۳۹ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب HINT صفحه ۳۹ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب HINT صفحه ۳۹ Lesson 1 Underestanding People کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

HINT صفحه ۳۹ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب HINT صفحه ۳۹ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب HINT صفحه ۳۹ Lesson 1 Underestanding People کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

HINT صفحه ۴۳ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب HINT صفحه ۴۳ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب HINT صفحه ۴۳ Lesson 1 Underestanding People کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

What You Learned صفحه ۴۶ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب What You Learned صفحه ۴۶ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب What You Learned صفحه ۴۶ Lesson 1 Underestanding People کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

New Words and Expressions صفحه ۴۹ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب New Words and Expressions صفحه ۴۹ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب New Words and Expressions صفحه ۴۹ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Get Ready صفحه ۵۱ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Get Ready صفحه ۵۱ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Get Ready صفحه ۵۱ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Conversation صفحه ۵۳ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Conversation صفحه ۵۳ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Conversation صفحه ۵۳ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Questions صفحه ۵۴ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Questions صفحه ۵۴ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Questions صفحه ۵۴ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

New Words and Expressions صفحه ۵۵ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب New Words and Expressions صفحه ۵۵ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب New Words and Expressions صفحه ۵۵ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Read and Practice صفحه ۵۷ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Read and Practice صفحه ۵۷ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Read and Practice صفحه ۵۷ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Reading صفحه ۵۸ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Reading صفحه ۵۸ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Reading صفحه ۵۸ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Reading strategy صفحه ۵۹ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Reading strategy صفحه ۵۹ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Reading strategy صفحه ۵۹ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Reading Comprehension صفحه ۶۰ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Reading Comprehension صفحه ۶۰ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Reading Comprehension صفحه ۶۰ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Vocabulary Development صفحه ۶۱ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Vocabulary Development صفحه ۶۱ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Vocabulary Development صفحه ۶۱ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Grammar صفحه ۶۴ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Grammar صفحه ۶۴ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Grammar صفحه ۶۴ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

See Also صفحه ۶۸ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب See Also صفحه ۶۸ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب See Also صفحه ۶۸ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Listening and Speaking صفحه ۶۹ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Listening and Speaking صفحه ۶۹ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Listening and Speaking صفحه ۶۹ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Conversation 1 صفحه ۷۰ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Conversation 1 صفحه ۷۰ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Conversation 1 صفحه ۷۰ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Conversation 2 صفحه ۷۰ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Conversation 2 صفحه ۷۰ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Conversation 2 صفحه ۷۰ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Pronunciation صفحه ۷۱ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Pronunciation صفحه ۷۱ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Pronunciation صفحه ۷۱ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Writing صفحه ۷۲ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Writing صفحه ۷۲ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Writing صفحه ۷۲ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

HINT صفحه ۷۳ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب HINT صفحه ۷۳ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب HINT صفحه ۷۳ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

HINT صفحه ۷۶ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب HINT صفحه ۷۶ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب HINT صفحه ۷۶ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

What You Learned صفحه ۷۸ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب What You Learned صفحه ۷۸ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب What You Learned صفحه ۷۸ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

New Words and Expressions صفحه ۴۹ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب New Words and Expressions صفحه ۴۹ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب New Words and Expressions صفحه ۴۹ Lesson 2 A Healthy Lifestyle کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

New Words and Expressions صفحه ۸۱ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب New Words and Expressions صفحه ۸۱ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب New Words and Expressions صفحه ۸۱ lesson 3 Art and Culture کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Get Ready صفحه ۸۳ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Get Ready صفحه ۸۳ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Get Ready صفحه ۸۳ lesson 3 Art and Culture کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Conversation صفحه ۸۵ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Conversation صفحه ۸۵ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Conversation صفحه ۸۵ lesson 3 Art and Culture کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Questions صفحه ۸۶ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Questions صفحه ۸۶ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Questions صفحه ۸۶ lesson 3 Art and Culture کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

New Words and Expressions صفحه ۸۷ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب New Words and Expressions صفحه ۸۷ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب New Words and Expressions صفحه ۸۷ lesson 3 Art and Culture کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Read and Practice صفحه ۸۹ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Read and Practice صفحه ۸۹ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Read and Practice صفحه ۸۹ lesson 3 Art and Culture کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Reading صفحه ۹۰ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Reading صفحه ۹۰ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Reading صفحه ۹۰ lesson 3 Art and Culture کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Reading strategy صفحه ۹۱ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Reading strategy صفحه ۹۱ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Reading strategy صفحه ۹۱ lesson 3 Art and Culture کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Reading Comprehension صفحه ۹۲ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Reading Comprehension صفحه ۹۲ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Reading Comprehension صفحه ۹۲ lesson 3 Art and Culture کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Vocabulary Development صفحه ۹۳ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Vocabulary Development صفحه ۹۳ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Vocabulary Development صفحه ۹۳ lesson 3 Art and Culture کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Grammar صفحه ۹۵ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Grammar صفحه ۹۵ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Grammar صفحه ۹۵ lesson 3 Art and Culture کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

See Also صفحه ۹۸ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب See Also صفحه ۹۸ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب See Also صفحه ۹۸ lesson 3 Art and Culture کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Listening and Speaking صفحه ۹۹ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Listening and Speaking صفحه ۹۹ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Listening and Speaking صفحه ۹۹ lesson 3 Art and Culture کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Conversation 1 صفحه ۱۰۰ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Conversation 1 صفحه ۱۰۰ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Conversation 1 صفحه ۱۰۰ lesson 3 Art and Culture کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Conversation 2 صفحه ۱۰۰ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Conversation 2 صفحه ۱۰۰ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Conversation 2 صفحه ۱۰۰ lesson 3 Art and Culture کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Pronunciation صفحه ۱۰۱ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Pronunciation صفحه ۱۰۱ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Pronunciation صفحه ۱۰۱ lesson 3 Art and Culture کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

Writing صفحه ۱۰۲ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Writing صفحه ۱۰۲ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب Writing صفحه ۱۰۲ lesson 3 Art and Culture کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

HINT صفحه ۱۰۴ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب HINT صفحه ۱۰۴ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب HINT صفحه ۱۰۴ lesson 3 Art and Culture کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

What You Learned صفحه ۱۰۶ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب What You Learned صفحه ۱۰۶ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب What You Learned صفحه ۱۰۶ lesson 3 Art and Culture کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

New Words and Expressions صفحه ۸۱ انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب New Words and Expressions صفحه ۸۱ کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

جواب New Words and Expressions صفحه ۸۱ lesson 3 Art and Culture کتاب انگلیسی ۲ یازدهم انسانی

نکته : روی دکمه دانلود برنامه بزنید، پس از دانلود فایل برنامه گام به گام در پوشه "دانلودها" یا "Downloads" گوشی شما ذخیره می شود ، برنامه را نصب کنید ، حالا از این به بعد با این برنامه جواب همه تمرین ها در دسترس شماست
دوستان عزیزی که نیاز به راهنمایی و مشاوره در مورد نصب یا دانلود برنامه دارید و یا اگر با برنامه ما به مشکل برخوردید می توانید با پشتیبانی برنامه در تلگرام و واتس اپ در تماس باشید
شناسه پشتیبان در تلگرام : webartsgrops@
شماره تماس و واتس اپ : 09364964826

دانلود سایر برنامه های همیاربوک

ابتدایی:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.