دانلود گام به گام دهم انسانی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

دانلود برنامه اندرویدی دانلود برنامه ios
  • حجم
    72 مگابایت
  • نصب
    بیش از 350 هزار
  • دسته
    آموزش دوم متوسطه

اگر به هر دلیلی در دانلود فایل مشکلی داشتید می توانید از کانال تلگرام همیاربوک دانلود کنید کانال همیاربوک @hamyarbook

گام به گام کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

دانلود گام به گام دهم انسانی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

این برنامه اندرویدی گام به گام شامل پاسخ تمام فعالیت ها، خودازمایی ها، فکر کنید، آزمایش کنید و هر سوالی که در کتابتون بدون جوابه رو پاسخ داده، این برنامه کاملا منطبق بر آخرین تغییرات کتاب های پایه دهم انسانی در سال ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲  می باشد.
این برنامه را دانلود کنید و حل تمرین های همه کتاب های پایه دهم انسانی رو همه جا (خونه، مدرسه، مسافرت، مهمونی و … ) توی گوشیتون داشته باشید.
برنامه همیاربوک پایه دهم انسانی رو از لینک زیر دانلود کنید.

گام به گام دهم انسانی همیاربوک شامل دروس این پایه می شود:

پاسخ تمرین های فارسی ۱ دهم انسانی

پاسخ تمرین های نگارش ۱ دهم انسانی

پاسخ تمرین های علوم و فنون ۱ دهم انسانی
پاسخ تمرین های دین و زندگی ۱ دهم انسانی
پاسخ تمرین های عربی ۱ دهم انسانی
پاسخ تمرین های ریاضی و آمار دهم انسانی
پاسخ تمرین های آمادگی دفاعی دهم انسانی
پاسخ تمرین های جغرافیا دهم انسانی
پاسخ تمرین های تاریخ ۱ دهم انسانی
پاسخ تمرین های جامعه شناسی ۱ دهم انسانی
پاسخ تمرین های اقتصاد دهم انسانی
پاسخ تمرین های منطق دهم انسانی
پاسخ تمرین های انگلیسی ۱ دهم انسانی
پاسخ تمرین های کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی
پاسخ تمرین های کتاب تفکر و سواد رسانه ای

عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
دانلود گام به گام دهم انسانی 1403 - 1402

دانلود گام به گام دهم انسانی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

Part 1: Reading Comperhension صفحه ۸ کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 1: Reading Comperhension صفحه ۸ کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 1: Reading Comperhension صفحه ۸ Lesson 1 Saving Nature کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

Part 2: Grammar صفحه ۱۰ کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 2: Grammar صفحه ۱۰ کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 2: Grammar صفحه ۱۰ Lesson 1 Saving Nature کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

Part 3: Vocabulary صفحه ۱۴ کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 3: Vocabulary صفحه ۱۴ کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 3: Vocabulary صفحه ۱۴ Lesson 1 Saving Nature کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

Part 4: Pronunciation صفحه ۲۰ کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 4: Pronunciation صفحه ۲۰ کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 4: Pronunciation صفحه ۲۰ Lesson 1 Saving Nature کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

Part 5: Writing صفحه ۲۱ کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 5: Writing صفحه ۲۱ کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 5: Writing صفحه ۲۱ Lesson 1 Saving Nature کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

Part 1: Reading Comperhension صفحه ۲۶ کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 1: Reading Comperhension صفحه ۲۶ کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 1: Reading Comperhension صفحه ۲۶ Lesson 2 Wonders of Creation کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

Part 2: Grammar صفحه ۲۹ کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 2: Grammar صفحه ۲۹ کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 2: Grammar صفحه ۲۹ Lesson 2 Wonders of Creation کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

Part 3: Vocabulary صفحه ۳۲ کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 3: Vocabulary صفحه ۳۲ کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 3: Vocabulary صفحه ۳۲ Lesson 2 Wonders of Creation کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

Part 4: Pronunciation صفحه ۳۹ کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 4: Pronunciation صفحه ۳۹ کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 4: Pronunciation صفحه ۳۹ Lesson 2 Wonders of Creation کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

Part 5: Writing صفحه ۴۰ کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 5: Writing صفحه ۴۰ کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 5: Writing صفحه ۴۰ Lesson 2 Wonders of Creation کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

Part 1: Reading Comperhension صفحه ۴۴ کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 1: Reading Comperhension صفحه ۴۴ کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 1: Reading Comperhension صفحه ۴۴ Lesson 3 The Value Of Knowledge کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

Part 2: Grammar صفحه ۴۶ کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 2: Grammar صفحه ۴۶ کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 2: Grammar صفحه ۴۶ Lesson 3 The Value Of Knowledge کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

Part 3: Vocabulary صفحه ۵۰ کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 3: Vocabulary صفحه ۵۰ کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 3: Vocabulary صفحه ۵۰ Lesson 3 The Value Of Knowledge کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

Part 4: Pronunciation صفحه ۵۶ کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 4: Pronunciation صفحه ۵۶ کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 4: Pronunciation صفحه ۵۶ Lesson 3 The Value Of Knowledge کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

Part 5: Writing صفحه ۵۷ کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 5: Writing صفحه ۵۷ کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 5: Writing صفحه ۵۷ Lesson 3 The Value Of Knowledge کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

Part 1: Reading Comperhension صفحه ۶۲ کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 1: Reading Comperhension صفحه ۶۲ کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 1: Reading Comperhension صفحه ۶۲ Lesson 4 Traveling The World کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

Part 2: Grammar صفحه ۶۴ کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 2: Grammar صفحه ۶۴ کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 2: Grammar صفحه ۶۴ Lesson 4 Traveling The World کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

Part 3: Vocabulary صفحه ۶۹ کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 3: Vocabulary صفحه ۶۹ کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 3: Vocabulary صفحه ۶۹ Lesson 4 Traveling The World کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

Part 4: Pronunciation صفحه ۷۶ کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 4: Pronunciation صفحه ۷۶ کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 4: Pronunciation صفحه ۷۶ Lesson 4 Traveling The World کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

Part 5: Writing صفحه ۷۷ کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 5: Writing صفحه ۷۷ کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

جواب Part 5: Writing صفحه ۷۷ Lesson 4 Traveling The World کتاب کتاب کار انگلیسی ۱ دهم انسانی

نکته : روی دکمه دانلود برنامه بزنید، پس از دانلود فایل برنامه گام به گام در پوشه "دانلودها" یا "Downloads" گوشی شما ذخیره می شود ، برنامه را نصب کنید ، حالا از این به بعد با این برنامه جواب همه تمرین ها در دسترس شماست
دوستان عزیزی که نیاز به راهنمایی و مشاوره در مورد نصب یا دانلود برنامه دارید و یا اگر با برنامه ما به مشکل برخوردید می توانید با پشتیبانی برنامه در تلگرام و واتس اپ در تماس باشید
شناسه پشتیبان در تلگرام : webartsgrops@
شماره تماس و واتس اپ : 09364964826

دانلود سایر برنامه های همیاربوک

ابتدایی:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.