دانلود گام به گام دوازدهم علوم انسانی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

دانلود برنامه اندرویدی دانلود برنامه ios
  • حجم
    98 مگابایت
  • نصب
    بیش از 400 هزار
  • دسته
    آموزش دوم متوسطه

اگر به هر دلیلی در دانلود فایل مشکلی داشتید می توانید از کانال تلگرام همیاربوک دانلود کنید کانال همیاربوک @hamyarbook

گام به گام کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

این برنامه اندرویدی گام به گام شامل پاسخ تمام فعالیت ها، خودازمایی ها، فکر کنید، آزمایش کنید و هر سوالی که در کتابتون بدون جوابه رو پاسخ داده، این برنامه کاملا منطبق بر آخرین تغییرات کتاب های پایه دوازدهم انسانی  در سال ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ می باشد.
این برنامه را دانلود کنید و حل تمرین های همه کتاب های پایه دوازدهم انسانی رو همه جا (خونه، مدرسه، مسافرت، مهمونی و … ) توی گوشیتون داشته باشید.
برنامه همیاربوک پایه دوازدهم انسانی رو از لینک زیر دانلود کنید.

گام به گام دوازدهم علوم انسانی همیاربوک شامل دروس این پایه می شود:

پاسخ تمرین های فارسی ۳ دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین های نگارش ۳ دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین های دین و زندگی ۳ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های عربی ۳ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های جغرافیا ۳ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های تاریخ ۳ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های جامعه شناسی ۳ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های فلسفه ۲ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های انگلیسی ۳ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های کتاب کار انگلیسی ۳ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی

عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
دانلود گام به گام دوازدهم علوم انسانی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲

دانلود گام به گام دوازدهم علوم انسانی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲فعالیت صفحه ۳ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۳ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۳ درس ۱ تاریخ نگاری و گونه های منابع دوره معاصر کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت صفحه ۵ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۵ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۵ درس ۱ تاریخ نگاری و گونه های منابع دوره معاصر کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

کاوش خارج از کلاس صفحه ۹ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۹ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۹ درس ۱ تاریخ نگاری و گونه های منابع دوره معاصر کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

کاوش خارج از کلاس صفحه ۱۵ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۱۵ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۱۵ درس ۱ تاریخ نگاری و گونه های منابع دوره معاصر کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۳ صفحه ۸ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۸ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۸ درس ۱ تاریخ نگاری و گونه های منابع دوره معاصر کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۴ صفحه ۱۰ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۰ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۰ درس ۱ تاریخ نگاری و گونه های منابع دوره معاصر کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

پرسش های نمونه صفحه ۱۵ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۵ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۵ درس ۱ تاریخ نگاری و گونه های منابع دوره معاصر کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

کاوش خارج از کلاس صفحه ۱۰ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۱۰ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۱۰ درس ۱ تاریخ نگاری و گونه های منابع دوره معاصر کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۱ صفحه ۱۶ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۶ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۶ درس ۲ ایران و جهان در آستانه دوره معاصر کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۲ صفحه ۱۸ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۸ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۸ درس ۲ ایران و جهان در آستانه دوره معاصر کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۳ صفحه ۱۹ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۹ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۹ درس ۲ ایران و جهان در آستانه دوره معاصر کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۴ صفحه ۲۰ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۲۰ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۲۰ درس ۲ ایران و جهان در آستانه دوره معاصر کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۵ صفحه ۲۷ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۲۷ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۲۷ درس ۲ ایران و جهان در آستانه دوره معاصر کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

پرسش های نمونه صفحه ۳۱ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۳۱ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۳۱ درس ۲ ایران و جهان در آستانه دوره معاصر کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۱ صفحه ۳۲ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۳۲ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۳۲ درس ۳ سیاست و حکومت در عصر قاجار کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۲ صفحه ۳۵ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۳۵ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۳۵ درس ۳ سیاست و حکومت در عصر قاجار کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۳ صفحه ۳۹ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۳۹ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۳۹ درس ۳ سیاست و حکومت در عصر قاجار کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۴ صفحه ۴۱ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۴۱ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۴۱ درس ۳ سیاست و حکومت در عصر قاجار کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۵ صفحه ۴۳ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۴۳ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۴۳ درس ۳ سیاست و حکومت در عصر قاجار کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۶ صفحه ۴۳ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۶ صفحه ۴۳ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۶ صفحه ۴۳ درس ۳ سیاست و حکومت در عصر قاجار کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۷ صفحه ۴۴ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۷ صفحه ۴۴ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۷ صفحه ۴۴ درس ۳ سیاست و حکومت در عصر قاجار کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

پرسش های نمونه صفحه ۴۶ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۴۶ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۴۶ درس ۳ سیاست و حکومت در عصر قاجار کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

کاوش خارج از کلاس صفحه ۳۷ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۳۷ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۳۷ درس ۳ سیاست و حکومت در عصر قاجار کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۲ صفحه ۵۰ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۵۰ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۵۰ درس ۴ اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۳ صفحه ۵۱ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۵۱ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۵۱ درس ۴ اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۴ صفحه ۵۲ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۵۲ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۵۲ درس ۴ اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۵ صفحه ۵۴ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۵۴ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۵۴ درس ۴ اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۶ صفحه ۵۸ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۶ صفحه ۵۸ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۶ صفحه ۵۸ درس ۴ اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

پرسش های نمونه صفحه ۶۰ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۶۰ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۶۰ درس ۴ اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۱ صفحه ۴۷ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۴۷ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۴۷ درس ۴ اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۱ صفحه ۶۱ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۶۱ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۶۱ درس ۵ نهضت مشروطه ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۲ صفحه ۶۲ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۶۲ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۶۲ درس ۵ نهضت مشروطه ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۴ صفحه ۶۴ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۶۴ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۶۴ درس ۵ نهضت مشروطه ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۶ صفحه ۶۹ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۶ صفحه ۶۹ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۶ صفحه ۶۹ درس ۵ نهضت مشروطه ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

کاوش خارج از کلاس صفحه ۶۹ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۶۹ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۶۹ درس ۵ نهضت مشروطه ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۷ صفحه ۷۰ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۷ صفحه ۷۰ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۷ صفحه ۷۰ درس ۵ نهضت مشروطه ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

پرسش های نمونه صفحه ۷۷ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۷۷ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۷۷ درس ۵ نهضت مشروطه ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۳ صفحه ۶۳ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۶۳ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۶۳ درس ۵ نهضت مشروطه ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۵ صفحه ۶۶ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۶۶ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۶۶ درس ۵ نهضت مشروطه ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۱ صفحه ۷۸ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۷۸ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۷۸ درس ۶ جنگ جهانی اول و ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۳ صفحه ۸۴ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۸۴ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۸۴ درس ۶ جنگ جهانی اول و ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۴ صفحه ۸۶ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۸۶ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۸۶ درس ۶ جنگ جهانی اول و ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۵ صفحه ۸۷ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۸۷ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۸۷ درس ۶ جنگ جهانی اول و ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۶ صفحه ۸۷ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۶ صفحه ۸۷ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۶ صفحه ۸۷ درس ۶ جنگ جهانی اول و ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۷ صفحه ۸۹ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۷ صفحه ۸۹ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۷ صفحه ۸۹ درس ۶ جنگ جهانی اول و ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۸ صفحه ۹۱ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۸ صفحه ۹۱ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۸ صفحه ۹۱ درس ۶ جنگ جهانی اول و ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

پرسش های نمونه صفحه ۹۱ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۹۱ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۹۱ درس ۶ جنگ جهانی اول و ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۲ صفحه ۸۰ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۸۰ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۸۰ درس ۶ جنگ جهانی اول و ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

کاوش خارج از کلاس صفحه ۸۳ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۸۳ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۸۳ درس ۶ جنگ جهانی اول و ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۱ صفحه ۹۲ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۲ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۲ درس ۷ ایران در دوره حکومت رضاشاه کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۲ صفحه ۹۵ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۹۵ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۹۵ درس ۷ ایران در دوره حکومت رضاشاه کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

پرسش های نمونه صفحه ۹۸ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۹۸ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۹۸ درس ۷ ایران در دوره حکومت رضاشاه کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۱ صفحه ۹۹ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۹ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۹ درس ۸ جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۲ صفحه ۱۰۱ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۰۱ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۰۱ درس ۸ جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۴ صفحه ۱۰۴ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۰۴ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۰۴ درس ۸ جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۵ صفحه ۱۰۲ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۱۰۲ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۱۰۲ درس ۸ جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۵ صفحه ۱۰۹ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۱۰۹ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۱۰۹ درس ۸ جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

پرسش های نمونه صفحه ۱۱۳ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۱۳ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۱۳ درس ۸ جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۳ صفحه ۱۰۳ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۰۳ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۰۳ درس ۸ جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

کاوش خارج از کلاس صفحه ۱۱۲ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۱۱۲ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۱۱۲ درس ۸ جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۱ صفحه ۱۱۴ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۱۴ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۱۴ درس ۹ نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۲ صفحه ۱۱۸ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۱۸ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۱۸ درس ۹ نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۳ صفحه ۱۲۲ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۲۲ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۲۲ درس ۹ نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۴ صفحه ۱۲۴ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۲۴ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۲۴ درس ۹ نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

پرسش های نمونه صفحه ۱۲۶ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۲۶ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۲۶ درس ۹ نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

کاوش خارج از کلاس صفحه ۱۲۴ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۱۲۴ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۱۲۴ درس ۹ نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۱ صفحه ۱۲۷ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۲۷ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۲۷ درس ۱۰ انقلاب اسلامی کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۲ صفحه ۱۲۷ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۲۷ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۲۷ درس ۱۰ انقلاب اسلامی کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۳ صفحه ۱۲۹ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۲۹ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۲۹ درس ۱۰ انقلاب اسلامی کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۴ صفحه ۱۳۰ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۳۰ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۳۰ درس ۱۰ انقلاب اسلامی کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۵ صفحه ۱۳۳ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۱۳۳ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۱۳۳ درس ۱۰ انقلاب اسلامی کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

پرسش های نمونه صفحه ۱۳۸ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۳۸ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۳۸ درس ۱۰ انقلاب اسلامی کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۶ صفحه ۱۳۵ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۶ صفحه ۱۳۵ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۶ صفحه ۱۳۵ درس ۱۰ انقلاب اسلامی کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

کاوش خارج از کلاس صفحه ۱۴۰ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۱۴۰ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۱۴۰ درس ۱۱ استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

پرسش های نمونه صفحه ۱۴۹ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۴۹ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۴۹ درس ۱۱ استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

کاوش خارج از کلاس صفحه ۱۴۳ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۱۴۳ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۱۴۳ درس ۱۱ استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۲ صفحه ۱۵۱ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۵۱ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۵۱ درس ۱۲ جنگ تحمیلی و دفاع مقدس کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۳ صفحه ۱۵۲ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۵۲ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۵۲ درس ۱۲ جنگ تحمیلی و دفاع مقدس کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

پرسش های نمونه صفحه ۱۶۲ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۶۲ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۶۲ درس ۱۲ جنگ تحمیلی و دفاع مقدس کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۱ صفحه ۱۵۰ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۵۰ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۵۰ درس ۱۲ جنگ تحمیلی و دفاع مقدس کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

فعالیت ۴ صفحه ۱۶۰ تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۶۰ کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۶۰ درس ۱۲ جنگ تحمیلی و دفاع مقدس کتاب تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

نکته : روی دکمه دانلود برنامه بزنید، پس از دانلود فایل برنامه گام به گام در پوشه "دانلودها" یا "Downloads" گوشی شما ذخیره می شود ، برنامه را نصب کنید ، حالا از این به بعد با این برنامه جواب همه تمرین ها در دسترس شماست
دوستان عزیزی که نیاز به راهنمایی و مشاوره در مورد نصب یا دانلود برنامه دارید و یا اگر با برنامه ما به مشکل برخوردید می توانید با پشتیبانی برنامه در تلگرام و واتس اپ در تماس باشید
شناسه پشتیبان در تلگرام : webartsgrops@
شماره تماس و واتس اپ : 09364964826

دانلود سایر برنامه های همیاربوک

ابتدایی:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.