دانلود گام به گام دوازدهم علوم انسانی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

دانلود برنامه اندرویدی دانلود برنامه ios
  • حجم
    98 مگابایت
  • نصب
    بیش از 400 هزار
  • دسته
    آموزش دوم متوسطه

اگر به هر دلیلی در دانلود فایل مشکلی داشتید می توانید از کانال تلگرام همیاربوک دانلود کنید کانال همیاربوک @hamyarbook

گام به گام کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

این برنامه اندرویدی گام به گام شامل پاسخ تمام فعالیت ها، خودازمایی ها، فکر کنید، آزمایش کنید و هر سوالی که در کتابتون بدون جوابه رو پاسخ داده، این برنامه کاملا منطبق بر آخرین تغییرات کتاب های پایه دوازدهم انسانی  در سال ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ می باشد.
این برنامه را دانلود کنید و حل تمرین های همه کتاب های پایه دوازدهم انسانی رو همه جا (خونه، مدرسه، مسافرت، مهمونی و … ) توی گوشیتون داشته باشید.
برنامه همیاربوک پایه دوازدهم انسانی رو از لینک زیر دانلود کنید.

گام به گام دوازدهم علوم انسانی همیاربوک شامل دروس این پایه می شود:

پاسخ تمرین های فارسی ۳ دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین های نگارش ۳ دوازدهم انسانی

پاسخ تمرین های دین و زندگی ۳ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های عربی ۳ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های جغرافیا ۳ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های تاریخ ۳ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های جامعه شناسی ۳ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های فلسفه ۲ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های انگلیسی ۳ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های کتاب کار انگلیسی ۳ دوازدهم انسانی
پاسخ تمرین های سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی

عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
دانلود گام به گام دوازدهم علوم انسانی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲

دانلود گام به گام دوازدهم علوم انسانی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲Interesting facts صفحه ۱۵ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Interesting facts صفحه ۱۵ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Interesting facts صفحه ۱۵ Lesson 1 Sense of Appreciation کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Get Ready صفحه ۱۷ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Get Ready صفحه ۱۷ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Get Ready صفحه ۱۷ Lesson 1 Sense of Appreciation کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Conversation صفحه ۱۹ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Conversation صفحه ۱۹ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Conversation صفحه ۱۹ Lesson 1 Sense of Appreciation کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Questions صفحه ۲۰ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Questions صفحه ۲۰ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Questions صفحه ۲۰ Lesson 1 Sense of Appreciation کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

New Words and Expressions صفحه ۲۱ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب New Words and Expressions صفحه ۲۱ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب New Words and Expressions صفحه ۲۱ Lesson 1 Sense of Appreciation کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Reading صفحه ۲۴ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Reading صفحه ۲۴ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Reading صفحه ۲۴ Lesson 1 Sense of Appreciation کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Reading strategy صفحه ۲۵ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Reading strategy صفحه ۲۵ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Reading strategy صفحه ۲۵ Lesson 1 Sense of Appreciation کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Reading Comprehension صفحه ۲۶ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Reading Comprehension صفحه ۲۶ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Reading Comprehension صفحه ۲۶ Lesson 1 Sense of Appreciation کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Vocabulary Development صفحه ۲۷ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Vocabulary Development صفحه ۲۷ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Vocabulary Development صفحه ۲۷ Lesson 1 Sense of Appreciation کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Grammar صفحه ۲۹ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Grammar صفحه ۲۹ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Grammar صفحه ۲۹ Lesson 1 Sense of Appreciation کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

See Also صفحه ۳۱ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب See Also صفحه ۳۱ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب See Also صفحه ۳۱ Lesson 1 Sense of Appreciation کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Listening and Speaking صفحه ۳۲ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Listening and Speaking صفحه ۳۲ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Listening and Speaking صفحه ۳۲ Lesson 1 Sense of Appreciation کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Writing صفحه ۳۴ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Writing صفحه ۳۴ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Writing صفحه ۳۴ Lesson 1 Sense of Appreciation کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Note صفحه ۳۷ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Note صفحه ۳۷ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Note صفحه ۳۷ Lesson 1 Sense of Appreciation کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

What You Learned صفحه ۴۱ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب What You Learned صفحه ۴۱ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب What You Learned صفحه ۴۱ Lesson 1 Sense of Appreciation کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Interesting facts صفحه ۴۳ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Interesting facts صفحه ۴۳ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Interesting facts صفحه ۴۳ Lesson 2 Look it Up! کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Get Ready صفحه ۴۵ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Get Ready صفحه ۴۵ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Get Ready صفحه ۴۵ Lesson 2 Look it Up! کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Conversation صفحه ۴۷ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Conversation صفحه ۴۷ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Conversation صفحه ۴۷ Lesson 2 Look it Up! کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Questions صفحه ۴۸ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Questions صفحه ۴۸ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Questions صفحه ۴۸ Lesson 2 Look it Up! کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

New Words and Expressions صفحه ۴۹ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب New Words and Expressions صفحه ۴۹ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب New Words and Expressions صفحه ۴۹ Lesson 2 Look it Up! کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Reading صفحه ۵۲ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Reading صفحه ۵۲ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Reading صفحه ۵۲ Lesson 2 Look it Up! کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Reading strategy صفحه ۵۳ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Reading strategy صفحه ۵۳ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Reading strategy صفحه ۵۳ Lesson 2 Look it Up! کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Reading Comprehension صفحه ۵۴ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Reading Comprehension صفحه ۵۴ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Reading Comprehension صفحه ۵۴ Lesson 2 Look it Up! کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Vocabulary Development صفحه ۵۵ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Vocabulary Development صفحه ۵۵ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Vocabulary Development صفحه ۵۵ Lesson 2 Look it Up! کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Grammar صفحه ۵۷ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Grammar صفحه ۵۷ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Grammar صفحه ۵۷ Lesson 2 Look it Up! کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

See Also صفحه ۶۰ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب See Also صفحه ۶۰ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب See Also صفحه ۶۰ Lesson 2 Look it Up! کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Listening and Speaking صفحه ۶۱ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Listening and Speaking صفحه ۶۱ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Listening and Speaking صفحه ۶۱ Lesson 2 Look it Up! کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Writing صفحه ۶۳ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Writing صفحه ۶۳ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Writing صفحه ۶۳ Lesson 2 Look it Up! کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

HINT صفحه ۶۶ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب HINT صفحه ۶۶ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب HINT صفحه ۶۶ Lesson 2 Look it Up! کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

What You Learned صفحه ۶۹ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب What You Learned صفحه ۶۹ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب What You Learned صفحه ۶۹ Lesson 2 Look it Up! کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Interesting facts صفحه ۷۱ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Interesting facts صفحه ۷۱ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Interesting facts صفحه ۷۱ Lesson 3 Renewable Energy کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Get Ready صفحه ۷۳ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Get Ready صفحه ۷۳ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Get Ready صفحه ۷۳ Lesson 3 Renewable Energy کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Conversation صفحه ۷۵ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Conversation صفحه ۷۵ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Conversation صفحه ۷۵ Lesson 3 Renewable Energy کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Questions صفحه ۷۶ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Questions صفحه ۷۶ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Questions صفحه ۷۶ Lesson 3 Renewable Energy کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

New Words and Expressions صفحه ۷۷ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب New Words and Expressions صفحه ۷۷ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب New Words and Expressions صفحه ۷۷ Lesson 3 Renewable Energy کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Reading صفحه ۸۰ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Reading صفحه ۸۰ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Reading صفحه ۸۰ Lesson 3 Renewable Energy کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Reading strategy صفحه ۸۱ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Reading strategy صفحه ۸۱ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Reading strategy صفحه ۸۱ Lesson 3 Renewable Energy کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Reading Comprehension صفحه ۸۲ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Reading Comprehension صفحه ۸۲ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Reading Comprehension صفحه ۸۲ Lesson 3 Renewable Energy کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

See Also صفحه ۸۸ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب See Also صفحه ۸۸ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب See Also صفحه ۸۸ Lesson 3 Renewable Energy کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Grammar صفحه ۸۶ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Grammar صفحه ۸۶ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Grammar صفحه ۸۶ Lesson 3 Renewable Energy کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Listening and Speaking صفحه ۸۹ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Listening and Speaking صفحه ۸۹ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Listening and Speaking صفحه ۸۹ Lesson 3 Renewable Energy کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Vocabulary Development صفحه ۸۳ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Vocabulary Development صفحه ۸۳ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Vocabulary Development صفحه ۸۳ Lesson 3 Renewable Energy کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

Writing صفحه ۹۱ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Writing صفحه ۹۱ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب Writing صفحه ۹۱ Lesson 3 Renewable Energy کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

What You Learned صفحه ۹۹ زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب What You Learned صفحه ۹۹ کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

جواب What You Learned صفحه ۹۹ Lesson 3 Renewable Energy کتاب زبان خارجی۳ دوازدهم انسانی

نکته : روی دکمه دانلود برنامه بزنید، پس از دانلود فایل برنامه گام به گام در پوشه "دانلودها" یا "Downloads" گوشی شما ذخیره می شود ، برنامه را نصب کنید ، حالا از این به بعد با این برنامه جواب همه تمرین ها در دسترس شماست
دوستان عزیزی که نیاز به راهنمایی و مشاوره در مورد نصب یا دانلود برنامه دارید و یا اگر با برنامه ما به مشکل برخوردید می توانید با پشتیبانی برنامه در تلگرام و واتس اپ در تماس باشید
شناسه پشتیبان در تلگرام : webartsgrops@
شماره تماس و واتس اپ : 09364964826

دانلود سایر برنامه های همیاربوک

ابتدایی:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.