دانلود گام به گام هفتم ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

دانلود برنامه اندرویدی دانلود برنامه ios
  • حجم
    45 مگابایت
  • نصب
    بیش از 400 هزار
  • دسته
    آموزش اول متوسطه

اگر به هر دلیلی در دانلود فایل مشکلی داشتید می توانید از کانال تلگرام همیاربوک دانلود کنید کانال همیاربوک @hamyarbook

گام به گام کتاب کار و فناوری هفتم

دانلود گام به گام هفتم ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

این برنامه اندرویدی گام به گام شامل پاسخ تمام فعالیت ها، خودازمایی ها، فکر کنید، آزمایش کنید و هر سوالی که در کتابتون بدون جوابه رو پاسخ داده، این برنامه کاملا منطبق بر آخرین تغییرات کتاب های پایه هفتم در سال ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ می باشد.
این برنامه را دانلود کنید و حل تمرین های همه کتاب های پایه هفتم رو همه جا (خونه، مدرسه، مسافرت، مهمونی و … ) توی گوشیتون داشته باشید. شما می توانید برنامه همیاربوک پایه هفتم   ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲  رو از لینک زیر دانلود کنید.

گام به گام هفتم همیاربوک شامل دروس این پایه می شود:

پاسخ تمرین های آموزش قرآن هفتم

پاسخ تمرین های هدیه های آسمانی هفتم

پاسخ تمرین های فارسی هفتم
پاسخ تمرین های نگارش هفتم
پاسخ تمرین های ریاضی هفتم
پاسخ تمرین های علوم تجربی هفتم
پاسخ تمرین های مطالعات اجتماعی هفتم
پاسخ تمرین های فرهنگ و هنر هفتم
پاسخ تمرین های عربی هفتم
پاسخ تمرین های انگلیسی هفتم
پاسخ تمرین های کتاب کار انگلیسی هفتم
پاسخ تمرین های کار و فناوری هفتم

عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
دانلود گام به گام هفتم ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲

دانلود گام به گام هفتم ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

کار کلاسی صفحه ۴ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۴ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۴ فصل ۱ نوآوری و فناوری کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۵ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۵ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۵ فصل ۱ نوآوری و فناوری کتاب کار و فناوری هفتم

بررسی صفحه ۶ کار و فناوری هفتم

جواب بررسی صفحه ۶ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب بررسی صفحه ۶ فصل ۱ نوآوری و فناوری کتاب کار و فناوری هفتم

پرسش صفحه ۸ کار و فناوری هفتم

جواب پرسش صفحه ۸ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب پرسش صفحه ۸ فصل ۱ نوآوری و فناوری کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۱۳ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۳ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۳ فصل ۱ نوآوری و فناوری کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۱۴ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۴ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۴ فصل ۱ نوآوری و فناوری کتاب کار و فناوری هفتم

پرسش صفحه ۱۴ کار و فناوری هفتم

جواب پرسش صفحه ۱۴ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب پرسش صفحه ۱۴ فصل ۱ نوآوری و فناوری کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۱۵ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۵ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۵ فصل ۱ نوآوری و فناوری کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۱۵ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۵ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۵ فصل ۱ نوآوری و فناوری کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۵ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۵ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۵ فصل ۱ نوآوری و فناوری کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۷ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۷ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۷ فصل ۱ نوآوری و فناوری کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۸ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۸ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۸ فصل ۱ نوآوری و فناوری کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۱۱ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۱ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۱ فصل ۱ نوآوری و فناوری کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۱۲ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۲ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۲ فصل ۱ نوآوری و فناوری کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۱۳ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۳ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۳ فصل ۱ نوآوری و فناوری کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۱۸ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۸ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۸ فصل ۲ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کتاب کار و فناوری هفتم

بارش فکری صفحه ۱۸ کار و فناوری هفتم

جواب بارش فکری صفحه ۱۸ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب بارش فکری صفحه ۱۸ فصل ۲ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۲۰ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۲۰ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۲۰ فصل ۲ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کتاب کار و فناوری هفتم

پرسش صفحه ۲۰ کار و فناوری هفتم

جواب پرسش صفحه ۲۰ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب پرسش صفحه ۲۰ فصل ۲ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۲۱ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۲۱ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۲۱ فصل ۲ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۲۲ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۲۲ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۲۲ فصل ۲ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۲۹ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۲۹ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۲۹ فصل ۳ جست و جو و جمع آوری اطلاعات کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۳۰ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۳۰ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۳۰ فصل ۳ جست و جو و جمع آوری اطلاعات کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۳۰ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۳۰ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۳۰ فصل ۳ جست و جو و جمع آوری اطلاعات کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۳۱ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۳۱ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۳۱ فصل ۳ جست و جو و جمع آوری اطلاعات کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۳۳ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۳۳ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۳۳ فصل ۳ جست و جو و جمع آوری اطلاعات کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۲۸ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۲۸ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۲۸ فصل ۳ جست و جو و جمع آوری اطلاعات کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۲۸ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۲۸ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۲۸ فصل ۳ جست و جو و جمع آوری اطلاعات کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۳۴ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۳۴ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۳۴ فصل ۳ جست و جو و جمع آوری اطلاعات کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۳۴ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۳۴ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۳۴ فصل ۳ جست و جو و جمع آوری اطلاعات کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۳۵ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۳۵ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۳۵ فصل ۳ جست و جو و جمع آوری اطلاعات کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۳۵ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۳۵ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۳۵ فصل ۳ جست و جو و جمع آوری اطلاعات کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۳۶ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۳۶ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۳۶ فصل ۳ جست و جو و جمع آوری اطلاعات کتاب کار و فناوری هفتم

بارش فکری صفحه ۴۰ کار و فناوری هفتم

جواب بارش فکری صفحه ۴۰ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب بارش فکری صفحه ۴۰ فصل ۴ مستندسازی کتاب کار و فناوری هفتم

پرسش صفحه ۴۰ کار و فناوری هفتم

جواب پرسش صفحه ۴۰ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب پرسش صفحه ۴۰ فصل ۴ مستندسازی کتاب کار و فناوری هفتم

بارش فکری صفحه ۴۱ کار و فناوری هفتم

جواب بارش فکری صفحه ۴۱ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب بارش فکری صفحه ۴۱ فصل ۴ مستندسازی کتاب کار و فناوری هفتم

پرسش صفحه ۴۶ کار و فناوری هفتم

جواب پرسش صفحه ۴۶ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب پرسش صفحه ۴۶ فصل ۵ اشتراک گذاری اطلاعات کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۵۹ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۵۹ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۵۹ فصل ۶ برنامه نویسی کتاب کار و فناوری هفتم

کار غیر کلاسی صفحه ۶۱ کار و فناوری هفتم

جواب کار غیر کلاسی صفحه ۶۱ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار غیر کلاسی صفحه ۶۱ فصل ۶ برنامه نویسی کتاب کار و فناوری هفتم

فعالیت صفحه ۶۱ کار و فناوری هفتم

جواب فعالیت صفحه ۶۱ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب فعالیت صفحه ۶۱ فصل ۶ برنامه نویسی کتاب کار و فناوری هفتم

کار غیر کلاسی صفحه ۶۲ کار و فناوری هفتم

جواب کار غیر کلاسی صفحه ۶۲ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار غیر کلاسی صفحه ۶۲ فصل ۶ برنامه نویسی کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۶۴ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۶۴ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۶۴ فصل ۶ برنامه نویسی کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۶۴ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۶۴ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۶۴ فصل ۶ برنامه نویسی کتاب کار و فناوری هفتم

کار غیر کلاسی صفحه ۶۵ کار و فناوری هفتم

جواب کار غیر کلاسی صفحه ۶۵ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار غیر کلاسی صفحه ۶۵ فصل ۶ برنامه نویسی کتاب کار و فناوری هفتم

کار غیر کلاسی صفحه ۶۵ کار و فناوری هفتم

جواب کار غیر کلاسی صفحه ۶۵ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار غیر کلاسی صفحه ۶۵ فصل ۶ برنامه نویسی کتاب کار و فناوری هفتم

پروژه صفحه ۶۵ کار و فناوری هفتم

جواب پروژه صفحه ۶۵ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب پروژه صفحه ۶۵ فصل ۶ برنامه نویسی کتاب کار و فناوری هفتم

پروژه صفحه ۶۵ کار و فناوری هفتم

جواب پروژه صفحه ۶۵ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب پروژه صفحه ۶۵ فصل ۶ برنامه نویسی کتاب کار و فناوری هفتم

پروژه صفحه ۶۸ کار و فناوری هفتم

جواب پروژه صفحه ۶۸ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب پروژه صفحه ۶۸ فصل ۶ برنامه نویسی کتاب کار و فناوری هفتم

پروژه صفحه ۶۸ کار و فناوری هفتم

جواب پروژه صفحه ۶۸ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب پروژه صفحه ۶۸ فصل ۶ برنامه نویسی کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۶۹ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۶۹ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۶۹ فصل ۶ برنامه نویسی کتاب کار و فناوری هفتم

کار غیر کلاسی صفحه ۶۹ کار و فناوری هفتم

جواب کار غیر کلاسی صفحه ۶۹ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار غیر کلاسی صفحه ۶۹ فصل ۶ برنامه نویسی کتاب کار و فناوری هفتم

پروژه صفحه ۷۰ کار و فناوری هفتم

جواب پروژه صفحه ۷۰ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب پروژه صفحه ۷۰ فصل ۶ برنامه نویسی کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۷۴ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۷۴ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۷۴ فصل ۷ کسب و کار کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۷۹ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۷۹ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۷۹ فصل ۷ کسب و کار کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۸۴ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۸۴ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۸۴ فصل ۷ کسب و کار کتاب کار و فناوری هفتم

پرسش صفحه ۷۲ کار و فناوری هفتم

جواب پرسش صفحه ۷۲ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب پرسش صفحه ۷۲ فصل ۷ کسب و کار کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۷۶ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۷۶ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۷۶ فصل ۷ کسب و کار کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۷۶ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۷۶ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۷۶ فصل ۷ کسب و کار کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۷۹ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۷۹ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۷۹ فصل ۷ کسب و کار کتاب کار و فناوری هفتم

کار غیر کلاسی صفحه ۸۲ کار و فناوری هفتم

جواب کار غیر کلاسی صفحه ۸۲ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار غیر کلاسی صفحه ۸۲ فصل ۷ کسب و کار کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۸۸ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۸۸ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۸۸ فصل ۸ نقشه کشی کتاب کار و فناوری هفتم

پرسش صفحه ۹۰ کار و فناوری هفتم

جواب پرسش صفحه ۹۰ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب پرسش صفحه ۹۰ فصل ۸ نقشه کشی کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۹۸ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۹۸ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۹۸ فصل ۸ نقشه کشی کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۱۰۷ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۰۷ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۰۷ فصل ۹ کار با چوب کتاب کار و فناوری هفتم

پرسش صفحه ۱۱۰ کار و فناوری هفتم

جواب پرسش صفحه ۱۱۰ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب پرسش صفحه ۱۱۰ فصل ۹ کار با چوب کتاب کار و فناوری هفتم

کار غیر کلاسی صفحه ۱۲۱ کار و فناوری هفتم

جواب کار غیر کلاسی صفحه ۱۲۱ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار غیر کلاسی صفحه ۱۲۱ فصل ۱۰ پرورش و نگهداری گیاهان کتاب کار و فناوری هفتم

پرسش صفحه ۱۳۴ کار و فناوری هفتم

جواب پرسش صفحه ۱۳۴ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب پرسش صفحه ۱۳۴ فصل ۱۰ پرورش و نگهداری گیاهان کتاب کار و فناوری هفتم

پرسش صفحه ۱۲۴ کار و فناوری هفتم

جواب پرسش صفحه ۱۲۴ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب پرسش صفحه ۱۲۴ فصل ۱۰ پرورش و نگهداری گیاهان کتاب کار و فناوری هفتم

بررسی صفحه ۱۳۶ کار و فناوری هفتم

جواب بررسی صفحه ۱۳۶ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب بررسی صفحه ۱۳۶ فصل ۱۰ پرورش و نگهداری گیاهان کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۱۴۲ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۴۲ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۴۲ فصل ۱۱ پوشاک کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۱۵۶ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۵۶ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۵۶ فصل ۱۱ پوشاک کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۱۶۰ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۶۰ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۶۰ فصل ۱۲ خوراک کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۱۶۱ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۶۱ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۶۱ فصل ۱۲ خوراک کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۱۷۲ کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۷۲ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب کار کلاسی صفحه ۱۷۲ فصل ۱۲ خوراک کتاب کار و فناوری هفتم

فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۱۶۹ کار و فناوری هفتم

جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۱۶۹ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۱۶۹ فصل ۱۲ خوراک کتاب کار و فناوری هفتم

فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۱۷۴ کار و فناوری هفتم

جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۱۷۴ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۱۷۴ فصل ۱۲ خوراک کتاب کار و فناوری هفتم

بررسی صفحه ۱۷۷ کار و فناوری هفتم

جواب بررسی صفحه ۱۷۷ کتاب کار و فناوری هفتم

جواب بررسی صفحه ۱۷۷ فصل ۱۲ خوراک کتاب کار و فناوری هفتم

نکته : روی دکمه دانلود برنامه بزنید، پس از دانلود فایل برنامه گام به گام در پوشه "دانلودها" یا "Downloads" گوشی شما ذخیره می شود ، برنامه را نصب کنید ، حالا از این به بعد با این برنامه جواب همه تمرین ها در دسترس شماست
دوستان عزیزی که نیاز به راهنمایی و مشاوره در مورد نصب یا دانلود برنامه دارید و یا اگر با برنامه ما به مشکل برخوردید می توانید با پشتیبانی برنامه در تلگرام و واتس اپ در تماس باشید
شناسه پشتیبان در تلگرام : webartsgrops@
شماره تماس و واتس اپ : 09364964826

دانلود سایر برنامه های همیاربوک

ابتدایی:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.