دانلود گام به گام هفتم ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

دانلود برنامه اندرویدی دانلود برنامه ios
  • حجم
    45 مگابایت
  • نصب
    بیش از 400 هزار
  • دسته
    آموزش اول متوسطه

اگر به هر دلیلی در دانلود فایل مشکلی داشتید می توانید از کانال تلگرام همیاربوک دانلود کنید کانال همیاربوک @hamyarbook

گام به گام کتاب انگلیسی هفتم

دانلود گام به گام هفتم ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

این برنامه اندرویدی گام به گام شامل پاسخ تمام فعالیت ها، خودازمایی ها، فکر کنید، آزمایش کنید و هر سوالی که در کتابتون بدون جوابه رو پاسخ داده، این برنامه کاملا منطبق بر آخرین تغییرات کتاب های پایه هفتم در سال ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ می باشد.
این برنامه را دانلود کنید و حل تمرین های همه کتاب های پایه هفتم رو همه جا (خونه، مدرسه، مسافرت، مهمونی و … ) توی گوشیتون داشته باشید. شما می توانید برنامه همیاربوک پایه هفتم   ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲  رو از لینک زیر دانلود کنید.

گام به گام هفتم همیاربوک شامل دروس این پایه می شود:

پاسخ تمرین های آموزش قرآن هفتم

پاسخ تمرین های هدیه های آسمانی هفتم

پاسخ تمرین های فارسی هفتم
پاسخ تمرین های نگارش هفتم
پاسخ تمرین های ریاضی هفتم
پاسخ تمرین های علوم تجربی هفتم
پاسخ تمرین های مطالعات اجتماعی هفتم
پاسخ تمرین های فرهنگ و هنر هفتم
پاسخ تمرین های عربی هفتم
پاسخ تمرین های انگلیسی هفتم
پاسخ تمرین های کتاب کار انگلیسی هفتم
پاسخ تمرین های کار و فناوری هفتم

عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
دانلود گام به گام هفتم ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲

دانلود گام به گام هفتم ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

Conversation صفحه ۶ انگلیسی هفتم

جواب Conversation صفحه ۶ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Conversation صفحه ۶ Lesson 1 My Name کتاب انگلیسی هفتم

practice 1 صفحه ۷ انگلیسی هفتم

جواب practice 1 صفحه ۷ کتاب انگلیسی هفتم

جواب practice 1 صفحه ۷ Lesson 1 My Name کتاب انگلیسی هفتم

practice 2 صفحه ۷ انگلیسی هفتم

جواب practice 2 صفحه ۷ کتاب انگلیسی هفتم

جواب practice 2 صفحه ۷ Lesson 1 My Name کتاب انگلیسی هفتم

Sounds and Letters صفحه ۸ انگلیسی هفتم

جواب Sounds and Letters صفحه ۸ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Sounds and Letters صفحه ۸ Lesson 1 My Name کتاب انگلیسی هفتم

Listening and Reading صفحه ۹ انگلیسی هفتم

جواب Listening and Reading صفحه ۹ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Listening and Reading صفحه ۹ Lesson 1 My Name کتاب انگلیسی هفتم

Conversation صفحه ۱۰ انگلیسی هفتم

جواب Conversation صفحه ۱۰ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Conversation صفحه ۱۰ Lesson 2 My Classmates کتاب انگلیسی هفتم

practice 1 صفحه ۱۱ انگلیسی هفتم

جواب practice 1 صفحه ۱۱ کتاب انگلیسی هفتم

جواب practice 1 صفحه ۱۱ Lesson 2 My Classmates کتاب انگلیسی هفتم

practice 2 صفحه ۱۱ انگلیسی هفتم

جواب practice 2 صفحه ۱۱ کتاب انگلیسی هفتم

جواب practice 2 صفحه ۱۱ Lesson 2 My Classmates کتاب انگلیسی هفتم

Sounds and Letters صفحه ۱۲ انگلیسی هفتم

جواب Sounds and Letters صفحه ۱۲ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Sounds and Letters صفحه ۱۲ Lesson 2 My Classmates کتاب انگلیسی هفتم

Listening and Reading صفحه ۱۳ انگلیسی هفتم

جواب Listening and Reading صفحه ۱۳ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Listening and Reading صفحه ۱۳ Lesson 2 My Classmates کتاب انگلیسی هفتم

Conversation صفحه ۱۶ انگلیسی هفتم

جواب Conversation صفحه ۱۶ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Conversation صفحه ۱۶ Lesson 3 My Age کتاب انگلیسی هفتم

practice 1 صفحه ۱۷ انگلیسی هفتم

جواب practice 1 صفحه ۱۷ کتاب انگلیسی هفتم

جواب practice 1 صفحه ۱۷ Lesson 3 My Age کتاب انگلیسی هفتم

practice 2 صفحه ۱۷ انگلیسی هفتم

جواب practice 2 صفحه ۱۷ کتاب انگلیسی هفتم

جواب practice 2 صفحه ۱۷ Lesson 3 My Age کتاب انگلیسی هفتم

Sounds and Letters صفحه ۱۸ انگلیسی هفتم

جواب Sounds and Letters صفحه ۱۸ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Sounds and Letters صفحه ۱۸ Lesson 3 My Age کتاب انگلیسی هفتم

Listening and Reading صفحه ۲۰ انگلیسی هفتم

جواب Listening and Reading صفحه ۲۰ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Listening and Reading صفحه ۲۰ Lesson 3 My Age کتاب انگلیسی هفتم

Conversation صفحه ۲۲ انگلیسی هفتم

جواب Conversation صفحه ۲۲ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Conversation صفحه ۲۲ Lesson 4 My Family کتاب انگلیسی هفتم

practice 1 صفحه ۲۳ انگلیسی هفتم

جواب practice 1 صفحه ۲۳ کتاب انگلیسی هفتم

جواب practice 1 صفحه ۲۳ Lesson 4 My Family کتاب انگلیسی هفتم

practice 2 صفحه ۲۳ انگلیسی هفتم

جواب practice 2 صفحه ۲۳ کتاب انگلیسی هفتم

جواب practice 2 صفحه ۲۳ Lesson 4 My Family کتاب انگلیسی هفتم

Sounds and Letters صفحه ۲۴ انگلیسی هفتم

جواب Sounds and Letters صفحه ۲۴ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Sounds and Letters صفحه ۲۴ Lesson 4 My Family کتاب انگلیسی هفتم

Listening and Reading صفحه ۲۵ انگلیسی هفتم

جواب Listening and Reading صفحه ۲۵ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Listening and Reading صفحه ۲۵ Lesson 4 My Family کتاب انگلیسی هفتم

Conversation صفحه ۲۸ انگلیسی هفتم

جواب Conversation صفحه ۲۸ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Conversation صفحه ۲۸ Lesson 5 My Appearance کتاب انگلیسی هفتم

practice 1 صفحه ۲۹ انگلیسی هفتم

جواب practice 1 صفحه ۲۹ کتاب انگلیسی هفتم

جواب practice 1 صفحه ۲۹ Lesson 5 My Appearance کتاب انگلیسی هفتم

practice 2 صفحه ۲۹ انگلیسی هفتم

جواب practice 2 صفحه ۲۹ کتاب انگلیسی هفتم

جواب practice 2 صفحه ۲۹ Lesson 5 My Appearance کتاب انگلیسی هفتم

Sounds and Letters صفحه ۳۰ انگلیسی هفتم

جواب Sounds and Letters صفحه ۳۰ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Sounds and Letters صفحه ۳۰ Lesson 5 My Appearance کتاب انگلیسی هفتم

Listening and Reading صفحه ۳۱ انگلیسی هفتم

جواب Listening and Reading صفحه ۳۱ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Listening and Reading صفحه ۳۱ Lesson 5 My Appearance کتاب انگلیسی هفتم

Conversation صفحه ۳۲ انگلیسی هفتم

جواب Conversation صفحه ۳۲ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Conversation صفحه ۳۲ Lesson 6 My House کتاب انگلیسی هفتم

practice 1 صفحه ۳۳ انگلیسی هفتم

جواب practice 1 صفحه ۳۳ کتاب انگلیسی هفتم

جواب practice 1 صفحه ۳۳ Lesson 6 My House کتاب انگلیسی هفتم

practice 2 صفحه ۳۳ انگلیسی هفتم

جواب practice 2 صفحه ۳۳ کتاب انگلیسی هفتم

جواب practice 2 صفحه ۳۳ Lesson 6 My House کتاب انگلیسی هفتم

Sounds and Letters صفحه ۳۴ انگلیسی هفتم

جواب Sounds and Letters صفحه ۳۴ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Sounds and Letters صفحه ۳۴ Lesson 6 My House کتاب انگلیسی هفتم

Listening and Reading صفحه ۳۵ انگلیسی هفتم

جواب Listening and Reading صفحه ۳۵ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Listening and Reading صفحه ۳۵ Lesson 6 My House کتاب انگلیسی هفتم

Conversation صفحه ۳۸ انگلیسی هفتم

جواب Conversation صفحه ۳۸ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Conversation صفحه ۳۸ Lesson 7 My Address کتاب انگلیسی هفتم

practice 1 صفحه ۳۹ انگلیسی هفتم

جواب practice 1 صفحه ۳۹ کتاب انگلیسی هفتم

جواب practice 1 صفحه ۳۹ Lesson 7 My Address کتاب انگلیسی هفتم

practice 2 صفحه ۳۹ انگلیسی هفتم

جواب practice 2 صفحه ۳۹ کتاب انگلیسی هفتم

جواب practice 2 صفحه ۳۹ Lesson 7 My Address کتاب انگلیسی هفتم

practice 3 صفحه ۳۹ انگلیسی هفتم

جواب practice 3 صفحه ۳۹ کتاب انگلیسی هفتم

جواب practice 3 صفحه ۳۹ Lesson 7 My Address کتاب انگلیسی هفتم

Sounds and Letters صفحه ۴۰ انگلیسی هفتم

جواب Sounds and Letters صفحه ۴۰ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Sounds and Letters صفحه ۴۰ Lesson 7 My Address کتاب انگلیسی هفتم

Listening and Reading صفحه ۴۱ انگلیسی هفتم

جواب Listening and Reading صفحه ۴۱ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Listening and Reading صفحه ۴۱ Lesson 7 My Address کتاب انگلیسی هفتم

Conversation صفحه ۴۲ انگلیسی هفتم

جواب Conversation صفحه ۴۲ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Conversation صفحه ۴۲ Lesson 8 My Favorite Food کتاب انگلیسی هفتم

practice 1 صفحه ۴۳ انگلیسی هفتم

جواب practice 1 صفحه ۴۳ کتاب انگلیسی هفتم

جواب practice 1 صفحه ۴۳ Lesson 8 My Favorite Food کتاب انگلیسی هفتم

practice 2 صفحه ۴۳ انگلیسی هفتم

جواب practice 2 صفحه ۴۳ کتاب انگلیسی هفتم

جواب practice 2 صفحه ۴۳ Lesson 8 My Favorite Food کتاب انگلیسی هفتم

Sounds and Letters صفحه ۴۴ انگلیسی هفتم

جواب Sounds and Letters صفحه ۴۴ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Sounds and Letters صفحه ۴۴ Lesson 8 My Favorite Food کتاب انگلیسی هفتم

Listening and Reading صفحه ۴۵ انگلیسی هفتم

جواب Listening and Reading صفحه ۴۵ کتاب انگلیسی هفتم

جواب Listening and Reading صفحه ۴۵ Lesson 8 My Favorite Food کتاب انگلیسی هفتم

نکته : روی دکمه دانلود برنامه بزنید، پس از دانلود فایل برنامه گام به گام در پوشه "دانلودها" یا "Downloads" گوشی شما ذخیره می شود ، برنامه را نصب کنید ، حالا از این به بعد با این برنامه جواب همه تمرین ها در دسترس شماست
دوستان عزیزی که نیاز به راهنمایی و مشاوره در مورد نصب یا دانلود برنامه دارید و یا اگر با برنامه ما به مشکل برخوردید می توانید با پشتیبانی برنامه در تلگرام و واتس اپ در تماس باشید
شناسه پشتیبان در تلگرام : webartsgrops@
شماره تماس و واتس اپ : 09364964826

دانلود سایر برنامه های همیاربوک

ابتدایی:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.