دانلود گام به گام چهارم ابتدایی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

دانلود برنامه اندرویدی دانلود برنامه ios
  • حجم
    42 مگابایت
  • نصب
    بیش از 330 هزار
  • دسته
    آموزش ابتدایی

اگر به هر دلیلی در دانلود فایل مشکلی داشتید می توانید از کانال تلگرام همیاربوک دانلود کنید کانال همیاربوک @hamyarbook

گام به گام کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

دانلود گام به گام چهارم ابتدایی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

این برنامه اندرویدی گام به گام شامل پاسخ تمام فعالیت ها، خودازمایی ها، فکر کنید، آزمایش کنید و هر سوالی که در کتابتون بدون جوابه رو پاسخ داده، این برنامه کاملا منطبق بر آخرین تغییرات کتاب های پایه چهارم در سال ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ می باشد.
این برنامه را دانلود کنید و حل تمرین های همه کتاب های پایه چهارم رو همه جا (خونه، مدرسه، مسافرت، مهمونی و … ) توی گوشیتون داشته باشید.شما می بتوانید برنامه همیاربوک پایه چهارم ابتدایی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ رو از لینک زیر دانلود کنید.

گام به گام چهارم ابتدایی همیاربوک شامل دروس این پایه می شود:

 

پاسخ تمرین های آموزش قرآن چهارم

پاسخ تمرین های هدیه های آسمانی چهارم

پاسخ تمرین های فارسی چهارم
پاسخ تمرین های نگارش چهارم
پاسخ تمرین های ریاضی چهارم
پاسخ تمرین های علوم تجربی چهارم
پاسخ تمرین های مطالعات اجتماعی چهارم

عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
دانلود گام به گام چهارم ابتدایی 1403 - 1402

دانلود گام به گام چهارم ابتدایی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

فعالیت صفحه ۳ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۳ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۳ درس ۱ همسایه ی ما کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۴ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۴ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۴ درس ۱ همسایه ی ما کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۶ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۶ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۶ درس ۲ اینجا محله ماست کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۷ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۷ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۷ درس ۲ اینجا محله ماست کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۱۱ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۱۱ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۱۱ درس ۳ خرید و فروش در محله کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۱۴ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۱۴ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۱۴ درس ۳ خرید و فروش در محله کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

پرسش متن صفحه ۱۵ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۱۵ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۱۵ درس ۴ نقشه ی محله ما کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

پرسش متن صفحه ۱۶ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۱۶ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۱۶ درس ۴ نقشه ی محله ما کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

پرسش متن صفحه ۱۷ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۱۷ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۱۷ درس ۴ نقشه ی محله ما کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت و کاربرگه صفحه ۱۷ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت و کاربرگه صفحه ۱۷ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت و کاربرگه صفحه ۱۷ درس ۴ نقشه ی محله ما کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت و کاربرگه صفحه ۱۹ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت و کاربرگه صفحه ۱۹ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت و کاربرگه صفحه ۱۹ درس ۴ نقشه ی محله ما کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت و کاربرگه صفحه ۲۴ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت و کاربرگه صفحه ۲۴ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت و کاربرگه صفحه ۲۴ درس ۵ زندگی در شهر و روستا کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۲۵ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۲۵ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۲۵ درس ۵ زندگی در شهر و روستا کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۲۶ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۲۶ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۲۶ درس ۵ زندگی در شهر و روستا کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت و کاربرگه صفحه ۲۷ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت و کاربرگه صفحه ۲۷ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت و کاربرگه صفحه ۲۷ درس ۵ زندگی در شهر و روستا کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۳۰ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۳۰ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۳۰ درس ۶ جهت های جغرافیایی کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت و کاربرگه صفحه ۳۲ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت و کاربرگه صفحه ۳۲ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت و کاربرگه صفحه ۳۲ درس ۶ جهت های جغرافیایی کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۳۶ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۳۶ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۳۶ درس ۷ جغرافی دانان چگونه محیط های زندگی را مطالعه می کنند؟ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۴۰ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۴۰ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۴۰ درس ۸ نخستین روستاها چگونه به وجود آمده اند؟ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۴۱ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۴۱ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۴۱ درس ۸ نخستین روستاها چگونه به وجود آمده اند؟ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۴۲ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۴۲ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۴۲ درس ۹ نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۴۴ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۴۴ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۴۴ درس ۹ نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۴۶ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۴۶ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۴۶ درس ۹ نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۴۹ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۴۹ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۴۹ درس ۱۰ مورخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند؟ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۵۶ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۵۶ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۵۶ درس ۱۱ سفری به شهر باستانی همدان کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت و کاربرگه صفحه ۶۱ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت و کاربرگه صفحه ۶۱ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت و کاربرگه صفحه ۶۱ درس ۱۲ سفری به تخت جمشید ۱ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۶۴ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۶۴ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۶۴ درس ۱۳ سفری به تخت جمشید ۲ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت و کاربرگه صفحه ۶۸ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت و کاربرگه صفحه ۶۸ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت و کاربرگه صفحه ۶۸ درس ۱۴ سفری به شهر باستانی کرمانشاه کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۷۶ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۷۶ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۷۶ درس ۱۵ کوه ها و دشت های زیبا کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۷۶ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۷۶ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۷۶ درس ۱۵ کوه ها و دشت های زیبا کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

پرسش متن صفحه ۷۷ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۷۷ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۷۷ درس ۱۵ کوه ها و دشت های زیبا کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت و کاربرگه صفحه ۷۷ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت و کاربرگه صفحه ۷۷ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت و کاربرگه صفحه ۷۷ درس ۱۵ کوه ها و دشت های زیبا کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۷۹ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۷۹ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۷۹ درس ۱۶ آب و هوا کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

پرسش متن صفحه ۸۱ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۸۱ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۸۱ درس ۱۶ آب و هوا کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

پرسش متن صفحه ۸۲ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۸۲ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۸۲ درس ۱۶ آب و هوا کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت و کاربرگه صفحه ۸۲ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت و کاربرگه صفحه ۸۲ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت و کاربرگه صفحه ۸۲ درس ۱۶ آب و هوا کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۸۵ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۸۵ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۸۵ درس ۱۷ نواحی آب و هوایی ایران کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

پرسش متن صفحه ۸۶ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۸۶ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۸۶ درس ۱۷ نواحی آب و هوایی ایران کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

پرسش متن صفحه ۸۷ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۸۷ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۸۷ درس ۱۷ نواحی آب و هوایی ایران کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

پرسش متن صفحه ۸۸ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۸۸ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۸۸ درس ۱۷ نواحی آب و هوایی ایران کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

پرسش متن صفحه ۸۹ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۸۹ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۸۹ درس ۱۷ نواحی آب و هوایی ایران کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۸۹ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۸۹ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۸۹ درس ۱۷ نواحی آب و هوایی ایران کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

پرسش متن صفحه ۹۰ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۹۰ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۹۰ درس ۱۸ پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

پرسش متن صفحه ۹۲ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۹۲ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۹۲ درس ۱۸ پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

پرسش متن صفحه ۹۳ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۹۳ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۹۳ درس ۱۸ پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۹۳ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۹۳ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۹۳ درس ۱۸ پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۹۵ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۹۵ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۹۵ درس ۱۹ از محیط زیست مراقبت کنیم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

پرسش متن صفحه ۹۶ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۹۶ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۹۶ درس ۱۹ از محیط زیست مراقبت کنیم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۹۷ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۹۷ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۹۷ درس ۱۹ از محیط زیست مراقبت کنیم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۱۰۰ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۰ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۰ درس ۲۰ نشانه های ملی ما کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۱۰۲ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۲ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۲ درس ۲۰ نشانه های ملی ما کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

پرسش متن صفحه ۱۰۴ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۱۰۴ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب پرسش متن صفحه ۱۰۴ درس ۲۱ تقویم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت و کاربرگه صفحه ۱۰۴ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت و کاربرگه صفحه ۱۰۴ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت و کاربرگه صفحه ۱۰۴ درس ۲۱ تقویم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

فعالیت صفحه ۱۰۷ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۷ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۷ درس ۲۲ روزهای مهم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

به کار ببندیم صفحه ۱۰۹ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب به کار ببندیم صفحه ۱۰۹ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

جواب به کار ببندیم صفحه ۱۰۹ درس ۲۲ روزهای مهم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم

نکته : روی دکمه دانلود برنامه بزنید، پس از دانلود فایل برنامه گام به گام در پوشه "دانلودها" یا "Downloads" گوشی شما ذخیره می شود ، برنامه را نصب کنید ، حالا از این به بعد با این برنامه جواب همه تمرین ها در دسترس شماست
دوستان عزیزی که نیاز به راهنمایی و مشاوره در مورد نصب یا دانلود برنامه دارید و یا اگر با برنامه ما به مشکل برخوردید می توانید با پشتیبانی برنامه در تلگرام و واتس اپ در تماس باشید
شناسه پشتیبان در تلگرام : webartsgrops@
شماره تماس و واتس اپ : 09364964826

دانلود سایر برنامه های همیاربوک

ابتدایی:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.